Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Μαζικές εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο

ΘΕΜΑ: Μαζικές εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία

Στις 02/01/2016 το Καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε μαζική εκτέλεση 47 ανθρώπων μεταξύ τους και του επιφανούς σιίτη κληρικού Νιμρ αλ-Νιμρ.
Λαμβάνοντας υπόψη:
-Ότι το καθεστώς του Ριάντ προβαίνει σε συστηματικές εκτελέσεις (157 το 2015), με τους δημόσιους αποκεφαλισμούς να αποτελούν την κύρια πρακτική και να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
-Τις επανειλημμένες καταδίκες της Ε.Ε. και των Η.Ε. σχετικά με την χρήση της θανατικής ποινής.
-Τις σοβαρές ανησυχίες του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τη φύση των κατηγοριών και την αμεροληψία της διαδικασίας.
-Την συστηματική καταπάτηση της ελευθερίας έκφρασης, του σεβασμού των βασικών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων καθώς και του κινδύνου περαιτέρω όξυνσης των θρησκευτικών εντάσεων, με επικίνδυνες συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή και στη λύση της Συριακής Κρίσης.
-Την υποχρέωση της ΕΕ στο πλαίσιο των σχέσεών της με τον υπόλοιπο κόσμο να συμβάλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε. (άρθρο 3 παράγραφος 5 της ΣΕΕ).

Ερωτάται η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος:

1.Σε ποιες ενέργειες προέβη ή σχεδιάζει να προβεί προκειμένου να ασκήσει πίεση στη Σαουδική Αραβία ώστε να λάβουν τέλος οι εκτελέσεις;
2. Πώς σχολιάζει την επιλογή του Ριάντ να πραγματοποιήσει την εκτέλεση του αλ-Νιμρ τη δεδομένη χρονική συγκυρία; Πώς πιστεύει πως θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της Συριακής Κρίσης;

 

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Μογκερίνι


Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος, με την υποστήριξη της ΕΥΕΔ, παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την υπόθεση του Σεΐχη Νιμρ αλ-Νιμρ από τη σύλληψή του το 2012 έως και την εκτέλεσή του στις 2 Ιανουαρίου 2016.

Είχαν προηγηθεί διπλωματικές προσπάθειες προσέγγισης για τη συμμετοχή των αρχών της Σαουδικής Αραβίας ώστε αυτές, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, να γνωστοποιήσουν ευρύτερα τον προβληματισμό της ΕΕ και να υποστηρίξουν την επανεξέταση της καταδίκης του Σεΐχη Νιμρ σε θάνατο, καθώς τόσο η βάση και οι συνθήκες της εναντίον του καταδικαστικής απόφασης, όσο και η φύση της ποινής που του επιβλήθηκε φαίνονταν προδήλως δυσανάλογες.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος ανταποκρίθηκε ταχύτατα με δημόσια δήλωση(1) στην ατυχή του εκτέλεση, υπενθυμίζοντας την πάγια αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή και εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την εκτέλεση υπό το πρίσμα των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των δίκαιων δικαστικών προτύπων. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι η εκτέλεση είναι πιθανό να αναζωπυρώσει ακόμη περισσότερο τις θρησκευτικές εντάσεις στην περιοχή. Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τη διεθνή κοινότητα και τους κυριότερους περιφερειακούς παράγοντες, υποστηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Συρία, δεδομένου ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτές να μην τίθενται σε κίνδυνο, παρά τις περιφερειακές εντάσεις.

Η ΕΕ εκφράζει ευρύτερο προβληματισμό για την ανησυχητική τάση που σχετίζεται με τη χρήση της θανατικής ποινής στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και θα συνεχίσει να τονίζει την ανάγκη να τηρούνται τα ελάχιστα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών εν προκειμένω.

Η ΕΕ ωθεί σταθερά τον συνεχή διάλογο με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τον προβληματισμό αναφορικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ταυτόχρονα η ΕΕ ενθαρρύνει μεταρρυθμίσεις, με βάση ιδίως τις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την Καθολική Περιοδική Εξέταση τον Οκτώβριο του 2013 και ιδιαίτερα όσον αφορά τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της θανατικής ποινής και τη διασφάλιση προτύπων για δίκαιες και διαφανείς δίκες.


(1) http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160102_01_en.htm

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ