Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Απαράδεκτες και υπονομευτικές αναφορες της Ε Ε στην ετήσια έκθεση Προόδου για την πΓΔΜ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτες και υπονομευτικές αναφορες της Ευρωπαικής Επτιτροπής στην ετήσια έκθεση Προόδου για την πΓΔΜ

Στις 10 Νοεμβρίου 2015 ο Επίτροπος για την Ε.Π.Γ και των Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, κ. Johannes Hahn, παρουσίασε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη νέα Στρατηγική για τη Διεύρυνση, καθώς και τους φακέλους με τις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου του 2015.
Στον φάκελο της ετήσιας έκθεσης προόδου για την πΓΔΜ γίνονται δύο αναφορές στη χώρα με τον όρο "Μακεδονία". Στην σελίδα 6 της ετήσιας έκθεσης γίνεται αναφορά για την "Μακεδονική Κυβέρνηση" ενώ στην σελίδα 11 γίνεται μνεία για την οργάνωση της "Μακεδονικής διοίκησης".
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης, στο πλαίσιο αυτό, μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης για το θέμα του ονόματος, που θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν, θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης, καθώς και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
-Λαμβάνοντας υπόψη, ότι οι συγκεκριμένες αναφορές παραβιάζουν κατάφορα τόσο το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις του Ο.Η.Ε. (ψηφίσματα 817, 845, 225 (1993) όσο και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στις 27 Αυγούστου 2014 σε υπηρεσιακό σημείωμα της επικαλείται την ανάγκη του σεβασμού της επίσημης πρακτικής για την ονομασία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Ποια σκοπιμμότητα υποκρύπτει αυτή η επαναλαμβανόμενη πρακτική;

2.Θεωρεί ότι η πρακτική αυτή εξυπηρετεί την διαδικασία προσχώρησης της πΓΔΜ στην ΕΕ, κατά τρόπο εποικοδομητικό και σύμφωνα με το πνεύμα καλής γειτονίας;

 

18 Μαρτίου 2016 
E-000328/2016    Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής


"Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», σύμφωνα με την απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έως ότου επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο εν λόγω ζήτημα.

Η Επιτροπή επανέλαβε στην έκθεση χώρας που δημοσίευσε το 2015(1) ότι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για το ζήτημα της ονομασίας μέσω διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, παραμένει ουσιαστικής σημασίας. Η Επιτροπή υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την επίλυση του «ζητήματος της ονομασίας» στο πνεύμα της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η θέση της Επιτροπής δεν έχει αλλάξει στο θέμα αυτό."


(1) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.