Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Περισσότερα από 10.000 ασυνόδευτα παιδιά αγνοούνται στην Ευρώπη

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περισσότερα από 10.000 ασυνόδευτα παιδιά αγνοούνται στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια λόγω έλλειψης ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής

Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, περισσότερα από 10.000 προσφυγόπουλα, που ταξίδευσαν ασυνόδευτα στην Ευρώπη τους τελευταίους 24 μήνες, αγνοούνται. Ο αριθμός αυτός αφορά σε παιδιά που χάθηκαν τα ίχνη τους, αφού καταγράφθηκαν από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Διατυπώνονται βάσιμοι φόβοι ότι πολλά έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, ιδίως σεξουαλικής, από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Μπράιαν Ντόναλντ, αξιωματούχος της Europol δήλωσε: «τους τελευταίους 18 μήνες έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο δίκτυο με στόχο την εκμετάλλευση των προσφυγικών ροών».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι,

-το 27% των προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στην Ευρώπη είναι, σύμφωνα με την ΥΑ/ΗΕ, παιδιά∙

-στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμά Δράσης για τη Μετανάστευση γίνεται μνεία «για την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των παιδιών», υπογραμμίζοντας ότι «η Επιτροπή θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ώστε να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (2011-2014) και να καλυφθούν τα αγνοούμενα και τα ασυνόδευτα παιδιά»∙

-η έγκριση και υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής καθίσταται περισσότερο από επιτακτική, λόγω του αυξανόμενου αριθμού μεταναστών και προσφύγων, ιδιαίτερα ασυνόδευτων παιδιών, τα οποία εκτίθενται σε μεγάλη ταλαιπωρία και τεράστιους κινδύνους εκμετάλλευσης.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποιές άμεσες και συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών που συνεχίζουν να καταφθάνουν καθημερινά, μέχρι να αναπτύξει και να εφαρμόσει την εν λόγω ολοκληρωμένη στρατηγική;

Ποιές συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει για τη διερεύνηση της τύχης των 10.000 παιδιών που αγνοούνται;

 

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής (13.5.2016)                                                           EL E-001015/2016 


1. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα εξαφανισμένα παιδιά πρόσφυγες ανέρχονται σε 10000 (εκτιμώμενος αλλά μη επιβεβαιωμένος αριθμός) και ο αριθμός αυτός προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων . Στις 10 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση , παραπέμποντας σε μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των παιδιών που ζουν σε συνθήκες μετανάστευσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ώστε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των παιδιών και το παράρτημα 6 της ανακοίνωσης περιγράφει τις τρέχουσες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων της Ευρωπόλ και της Eurojust για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών .

2. Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των εξαφανισμένων ασυνόδευτων παιδιών. Η καταχώριση SIS σχετικά με την εξαφάνιση παιδιού τίθενται εντός δευτερολέπτων στη διάθεση των αστυνομικών και συνοριακών φρουρών και στις 29 χώρες της ΕΕ και χώρες Σένγκεν που συμμετέχουν στο SIS. Περιέχει στοιχεία για την ταυτοποίηση του εξαφανισμένου παιδιού (επίσης μπορούν να προστεθούν φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα). Σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιού, υπάρχουν πάντοτε οδηγίες που επισυνάπτονται στην καταχώριση και οι οποίες ζητούν την προστασία του παιδιού. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης (για παράδειγμα, ότι πρόκειται για ασυνόδευτο παιδί) ανταλλάσσονται μέσω των εθνικών τμημάτων SIRENE και των επιχειρησιακών ενιαίων σημείων επαφής που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο SIS .

3. Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν σαφείς υποχρεώσεις - περιλαμβανομένων ειδικών μέτρων για τα παιδιά - βάσει της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την προστασία όλων των θυμάτων εμπορίας και την πρόληψη του εγκλήματος.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv