Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Επιστολή για την υπόθεση Assange

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε κ. Γιούνκερ 38 Ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την αδράνεια που επιδεικνύουν οι ευρωπαϊκοί θέσμοι σε σχέση με  την παράνομη κράτηση του Julian Assange.

Απευθυνόμαστε σε σας, ως Ευρωβουλευτές που υπερασπίζονται τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, για να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας σχετικά με το κατάσταση του κ Julian Assange και την παραβίαση των δικαιωμάτων του.
Όπως ίσως γνωρίζετε, η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για την Αυθαίρετη Κράτηση (WGAD) στις 4 Δεκεμβρίου 2015 στην υπ’ αριθ 54/2015 γνωμοδότησή της ανέφερε ότι ο κ Julian Assange κρατείται αυθαίρετα από τις σουηδικές και βρετανικές κυβερνήσεις. Στη γνωμοδότηση αυτή, που απεστάλη και στις δύο κυβερνήσεις στις 22 Ιανουαρίου 2016, η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε ότι ο κ Assange έχει δικαίωμα στην ελευθερία των κινήσεών του και, επιπλέον, σε αποζημίωση. Η ομάδα εργασίας δήλωσε ότι ο κ Assange έχει υποστεί διάφορες μορφές στέρησης της ελευθερίας από το 2010. Μετά την κράτηση του στις φυλακές Wandsworth, τέθηκε σε κατ 'οίκον περιορισμό και τώρα παραμένει έγκλειστος στην Πρεσβεία του Εκουαδόρ.
Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό αποτελεί μια συνεχή στέρηση ελευθερίας, η ομάδα εργασίας διαπίστωσε επίσης ότι η κράτηση ήταν αυθαίρετη, γιατί κρατήθηκε σε απομόνωση κατά το πρώτο στάδιο της κράτησης και λόγω της έλλειψης επιμέλειας από τη σουηδική Εισαγγελία στις έρευνές της, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μακρόχρονη κράτηση του κ Assange χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η Ομάδα Εργασίας διαπίστωσε ότι η κράτηση αυτή παραβαίνει τα άρθρα 9 και 10 της ΟΔΔΑ και των άρθρων 7, 9 (1), 9 (3), 9 (4), 10 και 14 του ΔΣΑΠΔ, και εμπίπτει στην κατηγορία ΙΙΙ.
Δεδομένου ότι ο κ. Assange έχει στερηθεί των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της κίνησης, έκφρασης και πληροφόρησης, την πρόσβαση σε δίκαιη δίκη, πρόσβαση σε ηλιακό φως, καθαρό αέρα, επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το δικαίωμα σε νομική και διαδικαστική ασφάλεια, πιστεύουμε ότι υπάρχει σαφής παραβίαση της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, ιδίως των άρθρων 5, 6, 8 και 10.
Η σιωπή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για το θέμα αυτό είναι μια σημαντική αιτία ανησυχίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανομία και την αυθαιρεσία της ποινικής παρενόχλησης που έχει υποστεί ο Julian Assange από το 2010.
Ο πρώην πρόεδρος της επιτροπής UNWGAD, ο νορβηγός δικηγόρος καθηγητής Mads Andenas, δήλωσε ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες και τα μέλη της ομάδας είχαν δεχθεί μεγάλη πολιτική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη σύνταξη της εξαιρετικά κρίσιμης έκθεσης.
Η Human Rights Watch, οι Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών τόνισαν την απουσία εγγυήσεων σχετικά με την πιθανότητα να σταλεί ο ιδρυτής του WikiLeaks στις Ηνωμένες Πολιτείες ενάντια στη θέλησή του για να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη σχετικά με τις διαρροές που είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και ότι τυχόν ποινική δίωξη κατά του κ Assange σε σχέση με τις δημοσιεύσεις στα Wikileaks θα ήταν άνευ προηγουμένου και παράνομη. Οι τρεις οργανώσεις προέτρεψαν τις βρετανικές και σουηδικές αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό το πολύ σαφές μήνυμα από την UNWGAD.
Ως εκ τούτου, εμείς οι υπογράφοντες σας παροτρύνουμε να αναλάβετε άμεση δράση και αποτελεσματικά μέτρα για να ενθαρρύνετε τα κράτη μέλη της ΕΕ και / ή τρίτες χώρες να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών στη συγκεκριμένη περίπτωση και να τους καλέσετε να εγγυηθούν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του κ.Julian Assange.

Οι υπογράφοντες Ευρωβουλευτές:
MIGUEL URBÁN CRESPO (GUE/NGL)
EVA JOLY (GREENS/ALE)
BARBARA SPINELLI (GUE/NGL)
ANA GOMES (S&D)
KATERINA KONEČNÁ (GUE/NGL)
ISABELLA ADINOLFI (ALDE)
DIMITRIS PAPADIMOULIS (GUE/NGL)
LYNN BOYLAN (GUE/NGL)
ERNEST URTASUN (GREENS/ALE)
JULIE WARD (S&D)
FABIO DE MASI (GUE/NGL)
LOLA SÁNCHEZ CALDENTEY (GUE/NGL)
BART STAES (GREENS/ALE)
RINA RONJA KARI (GUE/NGL)
TATJANA ZDANOKA (GREENS/ALE)
STELIOS KOULOGLOU (GUE/NGL)
MILTIADIS KYRKOS (S&D)
JOAO FERREIRA (GUE/NGL)
BENEDEK JÁVOR (GREENS/ALE)
MARTINA ANDERSON (GUE/NGL)
PATRICK LE HYARIC (GUE/NGL)
TANIA GONZÁLEZ (GUE/NGL)
KOSTADINA KUNEVA (GUE/NGL)
ESTEFANIA TORRES (GUE/NGL)
NIKOLAOS CHOUNTIS (GUE/NGL)
JAVIER COUSO (GUE/NGL)
MIGUEL VIEGAS (GUE/NGL)
MATT CARTHY (GUE/NGL)
XABIER BENITO (GUE/NGL)
MARISA MATIAS (GUE/NGL)
LIADH NI RIADA (GUE/NGL)
SOFIA SAKORAFA (GUE/NGL)
JOAO PIMENTA LOPES (GUE/NGL)
HELMUT SCHOLZ (GUE/NGL)
KOSTAS CHRYSOGONOS (GUE/NGL)
MARINA ALBIOL (GUE/NGL)
LUKE MING FLANAGAN (GUE/NGL)
STEFAN ECK (GUE/NGL)
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.