Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Έκθεση κόλαφος για τα έργα και τις ημέρες της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (TASK FORCE)

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Σε μία έκθεση 64 σελίδων το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με πολύ κόπο και προσπάθεια, καταφέρνει να μην φωνάξει προς την Task Force: "αποτύχατε, ξοδέψατε χρήματα χωρίς έλεγχο σκοπιμότητας και αποτελεσμάτων, δεν προσφέρατε λύσεις τουναντίον προσθέσατε προβλήματα".

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι συστάσεις του Συνεδρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας προσεκτικός αναγνώστης μπορεί ίσως να διακρίνει και υπόνοιες κατασπατάλησης προϋπολογισμού που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Τόσο για την επιλογή προσώπων και παρόχων υπηρεσιών, όσο και για την επιστημονική και τεχνοκρατική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Δράσης.


Συγκεκριμένα συνιστάται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

· να δημιουργήσει μια δεξαμενή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μπορούν να τοποθετούνται, αναλόγως των αναγκών, σε έργα τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη (ευθεία αμφισβήτηση της επιστημονικής και τεχνοκρατικής επάρκειας των μελών της Task Force)

· να εξορθολογίσει τον αριθμό των εταίρων με σκοπό να διασφαλιστεί η συνοχή και να απαιτούνται λιγότερες προσπάθειες συντονισμού των πολιτικών (ευθεία αναφορά σε ασυνεννοησία και λανθασμένες επιλογές πολιτικής),

· να επιλέγει παρόχους υπηρεσιών βάσει συγκριτικής ανάλυσης των διαθέσιμων επιλογών και να καθορίζει σαφώς το πεδίο αναφοράς της τεχνικής βοήθειας (λίγο απέχει από το να εγείρει υποψίες για τον λόγο επιλογής ανεπαρκών παρόχων υπηρεσιών που κατέληξαν σε άχρηστες συστάσεις)

· να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας παρακολουθείται και αξιολογείται συστηματικά, καθώς και ότι τα διδάγματα που αντλούνται αξιοποιούνται στην όλη διαδικασία (ουσιαστικά καταλογίζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδράνεια τόσο σε σχέση με την παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση της τεχνικής βοήθειας). 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.