Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Υποχρεούται η Ελλάδα να γνωστοποιεί στην Ε.Ε. τις συμβάσεις πώλησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων;

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μνημόνιο Συνεννόησης για το τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), τήρηση κανόνων ανταγωνισμού και Κρατικές Ενισχύσεις     v

Μέρος των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Αυγούστου 2015, είναι η πώληση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, με σκοπό τη μείωση του Δημοσίου Χρέους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
- Υποχρεούται η Ελλάδα να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις συμβάσεις πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου για να εξεταστεί αν αυτές νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ;
- Οφείλουν ο ΕΜΣ και η Επιτροπή να εξετάζουν αν η πώληση όντως έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του Δημοσίου Χρέους ή αν ευνοούνται συγκεκριμένες επιχειρήσεις κατά παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού στην ΕΕ;
- Αν οι όροι της πώλησης αυξάνουν το Δημόσιο Χρέος, αποτελεί αυτό συμβατή συμπεριφορά σε σχέση με τους κανόνες του ανταγωνισμού ή με την απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων, σε περίπτωση που η πώληση αφορά σε εθνική επιχείρηση;

 

Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής
Τα κράτη μέλη καταρχήν υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα τα οποία συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναπόκειται κατ' αρχάς στις ελληνικές αρχές να αναλάβουν την πρωτοβουλία της κοινοποίησης, σε περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή σε περίπτωση αμφιβολιών. Η Επιτροπή δύναται επίσης να κινεί έρευνα για ορισμένα μέτρα είτε με δική της πρωτοβουλία είτε βάσει καταγγελιών. Σύμφωνα με τους κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων το πεδίο έρευνας εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Οι καταστάσεις που περιγράφει ο αξιότιμος κ. βουλευτής, είναι υπερβολικά γενικές ώστε να συνεπάγονται την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Δεν έχετε άλλοθι για τις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόζετε.