Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Υποχρεούται η Ελλάδα να γνωστοποιεί στην Ε.Ε. τις συμβάσεις πώλησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων;

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μνημόνιο Συνεννόησης για το τριετές πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), τήρηση κανόνων ανταγωνισμού και Κρατικές Ενισχύσεις

Μέρος των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Αυγούστου 2015, είναι η πώληση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, με σκοπό τη μείωση του Δημοσίου Χρέους.

Ερωτάται η Επιτροπή:
- Υποχρεούται η Ελλάδα να γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις συμβάσεις πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου για να εξεταστεί αν αυτές νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ;
- Οφείλουν ο ΕΜΣ και η Επιτροπή να εξετάζουν αν η πώληση όντως έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του Δημοσίου Χρέους ή αν ευνοούνται συγκεκριμένες επιχειρήσεις κατά παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού στην ΕΕ;
- Αν οι όροι της πώλησης αυξάνουν το Δημόσιο Χρέος, αποτελεί αυτό συμβατή συμπεριφορά σε σχέση με τους κανόνες του ανταγωνισμού ή με την απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων, σε περίπτωση που η πώληση αφορά σε εθνική επιχείρηση;
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Είναι ύβρις να λέτε στον ελληνικό λαό ότι η συνέχιση της πολιτικής που τον έφτασε σε κατάσταση επαιτ
Σημαντικός εταίρος για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ η Κούβα.