Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Μέτρα της Επιτροπής για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Μέτρα της Επιτροπής για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.   v

Στις 28 Οκτωβρίου, στη Χιμάρα επιδόθηκαν ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες, της ελληνικής μειονότητας, τα οποία έδιναν προθεσμία 5 ημερών για την εκκένωση των οικιών τους που προορίζονταν προς κατεδάφιση.
Λαμβάνοντας υπόψη, τη δέσμευση της Ε.Ε. για προαγωγή του σεβασμού των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ο σεβασμός των μειονοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διεύρυνση, καθώς και ότι αποτελεί ένα από τα προενταξιακά κριτήρια που καλείται να εκπληρώσει η Αλβανία, ώστε να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η Αλβανία οφείλει να ενισχύσει το νομικό καθεστώς που διασφαλίζει την προστασία των μειονοτήτων και ιδιαίτερα την προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση προόδου της χώρας παραλείπει οποιαδήποτε αναφορά σε ελληνική μειονότητα στην Αλβανία.
Ερωτάται η Επιτροπή:
•Για ποιο λόγο παραλείφθηκε οποιαδήποτε σχετική αναφορά στην τελευταία έκθεση προόδου της χώρας;
•Θεωρεί ότι η στάση της Αλβανίας συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντιμετώπισης των μειονοτήτων ή με τα προενταξιακά κριτήρια που καλείται να εκπληρώσει η χώρα; Συνιστούν ή όχι αυτές οι ενέργειες παραβίαση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των μειονοτήτων;
•Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει η Επιτροπή, ώστε να προστατεύσει τόσο την ελληνική μειονότητα αλλά και για την συμμόρφωση της Αλβανίας με τους προενταξιακούς όρους;

Απάντηση του κ. Hahn εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι έργα πολεοδομικής ανάπτυξης σχεδιάζονται σε όλη την Αλβανία. Η εφαρμογή τους επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που κατοικούνται από μέλη εθνικών μειονοτήτων, όμως δεν διαθέτει στοιχεία για στοχευμένη προσβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας Αλβανών πολιτών που ανήκουν στην ελληνική εθνική μειονότητα. Οι Αλβανοί πολίτες έχουν στη διάθεσή τους εγχώρια ένδικα μέσα κατά διοικητικών πράξεων για να ζητήσουν αποκατάσταση σχετικά με τις επιπτώσεις των σχεδίων πολεοδομικής ανάπτυξης.

Στην έκθεσή της του 2016 για την Αλβανία(1), η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, η επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ενισχυθεί. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ελλείψεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί και τις διαδικασίες καταγραφής ακίνητης περιουσίας, επιστροφής και αποζημιώσεων, που πρέπει να ολοκληρωθούν. Επίσης, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εν εξελίξει διαδικασία σύνταξης νόμου για την προστασία των μειονοτήτων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση και επικουρείται από διεθνή τεχνική εμπειρογνωσία.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με την Αλβανία για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και στο ειδικό πλαίσιο των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.


(1) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ