Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Να αξιολογείται ο αρνητικός αντίκτυπος της Συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας στα ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Σύσταση προσθήκης στις μελλοντικές εκθέσεις προόδου ξεχωριστού κεφαλαίου που να αξιολογεί τον αρνητικό αντίκτυπο της Συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας στα ανθρώπινα Δικαιώματα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία αξιολόγηση, ως προς τις επιπτώσεις της Συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχει πραγματοποιηθεί από την έναρξη της εφαρμογής της, τον Μάρτιο του 2016, παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα ΜΚΟ, πολιτών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών.


Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της Επιτροπής να συντονίσει και να οργανώσει από κοινού με τα κράτη μέλη και τους Οργανισμούς τις απαραίτητες υποστηρικτικές δομές για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας, καθώς και την υποχρέωση της να εκδίδει αναλυτικές εκθέσεις προόδου για την εφαρμογή της Συμφωνίας.


Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της Επιτροπής, ότι η Ανακοίνωση της στις 16 Μαρτίου 2016 καθώς και οι μετέπειτα εκθέσεις προόδου συνιστούν τέτοιου είδους αξιολόγηση.


Λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 18ης Ιανουαρίου, με το οποίο απορρίπτει την παραπάνω άποψη της Επιτροπής, καλώντας την να κάνει περισσότερα για να αποδείξει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας επιδιώκει να σέβεται τις υποχρεώσεις της Ε.Ε. ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Με ποιο βαθμό και πως διασφαλίζουν οι αρμόδιοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και τα Κράτη Μέλη τις υποχρεώσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της υλοποίησης της Συμφωνίας;

Σκοπεύει η Επιτροπή να προσθέσει στις μελλοντικές εκθέσεις προόδου ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, που να αξιολογεί τον αρνητικό -άμεσο ή έμμεσο- αντίκτυπο της Συμφωνίας στα ανθρώπινα Δικαιώματα;

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.