Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αδιευκρίνιστες οι δυνατότητες εφαρμογής του μηχανισμού αντιστάθμισης για τον έλεγχο εκπομπών άνθρακα.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Κατά τη συζήτηση της Έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για «Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» η Σοφία Σακοράφα επεσήμανε τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν από την προτεινόμενη αυστηροποίηση των κανονισμών σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα που αφορούν τους κλάδους της τσιμεντοβιομηχανίας, της ναυτιλίας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατέθεσε σχετικές τροπολογίες.
 

Η κατάργηση της λίστας εξαιρέσεων για συγκεκριμένους κλάδους που προτείνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα αυξήσει το λειτουργικό κόστος για τους αντίστοιχους κλάδους στην Ε.Ε. και θα δημιουργήσει θέματα ανταγωνιστικότητας εις βάρος τους σε σχέση με τις χώρες εκτός Ε.Ε. Έτσι, όπως επεσήμανε η Ευρωβουλευτής, κλάδοι όπως η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, που στηρίζεται πια κυρίως στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες θα κινδυνεύσει με μαρασμό και με σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας.
Για την υπαγωγή εξάλλου και της ναυτιλίας στο στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, η Σοφία Σακοράφα τόνισε ότι θα είναι αναποτελεσματική χωρίς αντίστοιχη παγκόσμια συμφωνία και θα θέσει σε δυσμενή θέση την ευρωπαϊκή ναυτιλία, ενώ σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης νέων έργων από το νεοσύστατο Ταμείο, επεσήμανε την ανάγκη η ένταξη να γίνεται με βάση τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που αντανακλούν καλύτερα τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επισημαίνω τρία κρίσιμα προβλήματα που προκαλούν οι προτάσεις εξαίρεσης από τη λίστα κινδύνου διαρροής άνθρακα και η καθιέρωση ενός μηχανισμού αντιστάθμισης εισαγωγών με αδιευκρίνιστες δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής του.
1. Η εξαίρεση του κλάδου του τσιμέντου από τη λίστα, θα καταστήσει μη ανταγωνιστικές τις εξαγωγές πολλών κρατών μελών έναντι χωρών εκτός συστήματος.
Ειδικότερα η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία με 13.000 εργαζόμενους και ένταση εμπορίου 45%, υπερπολλαπλάσια του ορίου 10%, θα οδηγηθεί σε μαρασμό και εξαφάνιση.

2. Η επιλεξιμότητα χρηματοδότησης νέων έργων από το νεοσύστατο Ταμείο Εκσυγχρονισμού επιβάλλεται να βασίζεται στο 2015 ή το πολύ στο 2014, ώστε να αντανακλά την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα στα κράτη μέλη.
3. Τέλος για την ένταξη της ναυτιλίας στο ETS. Ρύθμιση σε περιφερειακό επίπεδο ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας πρέπει να είναι η έγκαιρη θεσμοθέτηση ανάλογου συστήματος σε επίπεδο IMO.
Για τα ανωτέρω έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες.
Παρακαλώ για την ιδιαίτερη προσοχή των συναδέλφων και την υπερψήφισή τους."
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv