Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Το ΕΤΣΕ εργαλείο λιτότητας και νομιμοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

H Σοφία Σακοράφα στη συνεδρίαση της Επιτροπής βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας (ITRE) στην εισήγησή της για το Ευρωπιακό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: Δεν αποτελεί παρά μία ακόμη προσπάθεια χρηματοδότησης και νομιμοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της λιτότητας και των επαίσχυντων μνημονίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έγκριση του ποσού των 400 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας, μετά την παράνομη και βίαιη ιδιωτικοποίησή τους. 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

"Kύριε Αντιπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο γενικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση για αυτό και οι τροπολογίες που θα καταθέσω θα επιχειρήσουν να το ενισχύσουν και να το βελτιώσουν.
Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συμμερισθώ την εκτίμησή του για τις επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν, καθότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η πορεία υλοποίησης του μέχρι σήμερα, δεν τεκμηριώνουν αν και κατά πόσον το Ταμείο επιτυγχάνει τους στόχους του και αν δικαιολογείται ένα ειδικό καθεστώς στήριξης των επενδύσεων.

Ο κανονισμός τροποποιείται νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και μετρηθεί τα αρχικά αποτελέσματα και ο αντίκτυπός του. Οι εθνικοί λογαριασμοί δε δείχνουν καμία αύξηση επενδύσεων από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, ενώ κρίσιμα ερωτήματα για την προσθετικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων και την εκτίμηση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος παραμένουν αναπάντητα.
Υπενθυμίζω ότι η Επιτροπή προβάλλοντας την επείγουσα ανάγκη έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου το 2015, δεν προέβη σε εκτίμηση αντικτύπου, ούτε σε εκ των προτέρων αξιολόγηση. Άρα μέχρι και σήμερα το Ταμείο παραμένει χωρίς εκτίμηση και ανάλυση.
Τόσο η χρονική παράταση λειτουργίας του, μόλις 1 έτος μετά την εφαρμογή του, όσο και η γενναιόδωρη αύξηση της εγγύησης της ΕΕ, δεν αιτιολογούνται και είναι αντικειμενικά πρόωρες.

Με ιδιαίτερη και περίεργη βιασύνη επιχειρείται η χρονική και οικονομική επέκταση της δράσης του Ταμείου και η συμπερίληψη νέων τομέων προς χρηματοδότηση όταν:
• παρατηρούνται έντονες γεωγραφικές ανισορροπίες προς όφελος των μεγαλύτερων κρατών μελών,
• διαπιστώνονται σημαντικές τομεακές συγκεντρώσεις,
• δεν έχουν επιλυθεί ζητήματα επικάλυψης με τα διαρθρωτικά ταμεία και εξασφάλισης της συμπληρωματικότητας με αυτά,
• απαιτείται αποσαφήνιση και εξορθολογισμός της διακυβέρνησης και
• είναι σαφής η ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης των έργων και επιλογής όσων πραγματικά παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο, έχουν προσθετικό χαρακτήρα και θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ITRE αντιταχθήκαμε στην περικοπή των εγκεκριμένων κονδυλίων του Ορίζοντα και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Κονδύλια που θυσιάστηκαν για να δοθεί σάρκα και οστά στο έωλο Ταμείο. Μέχρι σήμερα καμία πρωτοβουλία για την αποκατάσταση αυτής της δημοσιονομικής αδικίας δεν έχει αναληφθεί και καμία αξιολόγηση του κόστους ευκαιρίας των εν λόγω περικοπών δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Για μένα και τη GUE/NGL είναι περισσότερο σαφές από ποτέ, ότι το εν λόγω Ταμείο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις δημόσιες επενδύσεις, ούτε να καλύψει το χάσμα των επενδύσεων στην Ευρώπη.

Αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια χρηματοδότησης και νομιμοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της λιτότητας και των επαίσχυντων μνημονίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: αφού πρώτα επεβλήθη παράνομα και βίαια η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας, κατόπιν εγκρίθηκαν 400 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό τους με καταφανώς ωφελούμενο μόνο το νέο ιδιοκτήτη.

Επομένως και ολοκληρώνω, κάθε επέκταση του Ταμείου θα προκαλέσει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στον κουτσουρεμένο προϋπολογισμό της ΕΕ και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη και την ευημερία των λαών της.

Σας ευχαριστώ."

 


 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.