Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Τα Κράτη μέλη να σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού και να επιστρέψουν κειμήλια και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Η παρέμβαση της Σοφίας Σακοράφα κατά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για την εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τη χάραξη ενωσιακής στρατηγικής για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την προσπάθεια τους και θεωρώ ότι το σχέδιο καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό αρκετά από τα ζητήματα που απαιτούνται ώστε να αποκτήσει το πεδίο του πολιτισμού μια συνεκτική, πλήρως επιχειρησιακή και αποτελεσματική στρατηγική της Ε.Ε. για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.
Από αυτή την άποψη συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας αναλυτικός απολογισμός των όσων έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της ατζέντας της Ε.Ε. για τον πολιτισμό ώστε να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε περαιτέρω τη στρατηγική. Να θεσπιστούν σαφείς και μετρήσιμοι κοινοί στόχοι και προτεραιότητες αλλά και να αντληθούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές.
Οι στόχοι που απαριθμούνται στη στρατηγική είναι αρκετά φιλόδοξοι και απαιτούν τη συντονισμένη και συνεκτική εργασία όλων των αρμόδιων φορέων.
Αρχικά θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο που πρέπει να έχει, ο πολιτισμός στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση θα είναι επαρκής, με αυξητικό ρυθμό, και θα αφορά κυρίως προγράμματα για τη νεολαία. Από αυτή την άποψη, συμφωνώ με την προτροπή του ψηφίσματος προς την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον πολιτισμό στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την στήριξη των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ίση εκπροσώπηση μεταξύ των Κρατών Μελών, και να καλύπτει το κενό που δημιουργείται σε χώρες όπως η δική μου που βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίου και οι πόροι στον τομέα του πολιτισμού έχουν μειωθεί κατακόρυφα.
Επιπλέον, ο πυλώνας του πολιτισμού θα πρέπει να προστεθεί σε όλες τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας και να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι και στελέχωση των αρμοδίων φορέων και αντιπροσωπειών της Ε.Ε. ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων.
Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού: η Επιτροπή θα μπορούσε 1) να σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα της Ε.Ε. και να διαθέσει πόρους αλλά και διευκολύνσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ενίσχυση της κινητικότητας και ανταλλαγών με πολίτες τρίτων χωρών. 2) και να αναπτύξει σε διεθνές επίπεδο βέλτιστα προγράμματα όπως είναι αυτό των Πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενισχύοντας, έτσι τους δεσμούς ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές.
Τέλος, πιστεύω ότι δεν αρκεί από μέρους μας να μιλάμε μόνο για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου της. Θα πρέπει τα Κράτη μέλη να σεβαστούν την πολιτιστική κληρονομιά του κάθε λαού και να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, πολιτιστικά κειμήλια και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.