Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΕΟΦΠ

Τρίτη, 27 Μαϊου 2008

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό : Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπη 27/05/2008

Αθήνα 27/05/2008
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό : Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπη
Θέμα: Παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΕΟΦΠ

Η ΕΟΦΠ είναι η ανώτατη οργάνωση των αθλητικών σωματείων για το άθλημα της πάλης και οι πόροι της περιορίζονται κυρίως στη κρατική επιχορήγηση. Για να διασφαλισθεί η νόμιμη χρήση της επιχορήγησης η ΕΟΦΠ είναι υποχρεωμένη να υποβάλει απολογισμό στη Γ.Γ.Α., (άρθρο 50 παρ. 5 Ν.2725/1999).
Επειδή κατόπιν καταγγελιών διάφορων Αθλητικών Σωματείων Πάλης μελών της ΕΟΦΠ αλλά και αναφοράς που περιήλθε στο Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργήθηκε έλεγχος.
Επειδή από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ΕΟΦΠ από το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώθηκε διασπάθιση του δημοσίου χρήματος για τα έτη 2003-2006.
Επειδή η Γ.Γ.Α. ενέκρινε απολογισμό του 2003, 2004 και 2005 παρότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις σε επιμέρους ΚΑΕ και ενώ καταψηφίστηκε από τη Γ.Σ. ο απολογισμός του 2005.
Επειδή η Γ.Γ.Α., ενώ καταψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της ΕΟΦΠ ο προϋπολογισμός και ενώ δεν της υποβλήθηκε απολογισμός του 2006 όπως απαιτεί το άρθρο 51 του Ν.2725/1999, προχώρησε σε τακτική κι έκτακτη επιχορήγηση ύψους 2.255.000 €.
Επειδή παρόλα όσα προαναφέρθηκαν το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συντάξει πόρισμα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1)Για ποιό λόγο το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν έχει μέχρι σήμερα επιληφθεί, όπως ο νόμος ορίζει;
2)Γιατί συνεχίζονται οι παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΕΟΦΠ;
3)Γιατί δεν αναζητήθηκαν ευθύνες από τους υπεύθυνους της κατασπατάλησης των επιχορηγήσεων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

______________
Σοφία Σακοράφα

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
« Η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει προβλήματα στην χώρα μας στο μέλλον »