Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Σχέδιο τεμαχιοποίησης και ξεπουλήματος του ΟΠΑΠ ΑΕ”

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ προς τους Υπουργούς : Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου
Πολιτισμού κ. Α. Σαμαρά 28/04/2009

Αθήνα 28/04/2009

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς : Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου
Πολιτισμού κ. Α. Σαμαρά

Θέμα: “Σχέδιο τεμαχιοποίησης και ξεπουλήματος του ΟΠΑΠ ΑΕ”

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ, στις 25/02/2009 εξαγοράστηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών στην Κύπρο, OPAP International και OPAP limited, ποσοστό 36% της εταιρείας NEUROSOFT κατά 30,5% και 5,5% αντίστοιχα. Η αξία της εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των 11.520.000€.
Η NEUROSOFT είναι εταιρεία διαχείρησης αθλητικού στοιχηματισμού κι είχε συμμετάσχει ως συνεργάτης της LOTTOMATICA, όταν αυτή διεκδικούσε το συμβόλαιο για την παροχή πληροφοριακού συστήματος και τερματικών στην ΟΠΑΠ ΑΕ.
Η εταιρεία LOTTOMATICA έχει απορροφήσει την Αμερικανική Εταιρεία λειτουργίας κι υποστήριξης τυχερών παιγνιδιών, GTECH.
Ο ΟΠΑΠ στις 26/02/2009 με απευθείας ανάθεση στη NEUROSOFT υπογράφει σύμβαση ύψους 882.000€ πλέον ΦΠΑ με αντικείμενο την επέκταση κι αναβάθμιση της προηγούμενης εφαρμογής έτσι ώστε να περιλαμβάνεται και το παιγνίδι “Πάμε Στοίχημα”.
Ακολουθούν στις 12/04/2008 και 29/08/2008, απευθείας αναθέσεις από τον ΟΠΑΠ στη NEUROSOFT, ύψους 590.000€ και 1.459.000€ πλέον ΦΠΑ αντίστοιχα.
Στην τελευταία δε σύμβαση προβλέπονται επαχθείς όροι για τον ΟΠΑΠ ΑΕ όπως οι υπηρεσίες συντήρησης κι επιχειρησιακής υποστήριξης του συστήματος BOLT υποχρεωτικά σε ετήσια βάση αντί του συνολικού τιμήματος των 605.000€ ετησίως, πλέον ΦΠΑ, αλλά και ζημιογόνες όπως η εσπευσμένη παραλαβή του συστήματος BOLT (κατά 6 μήνες) ενώ ο ΟΠΑΠ δεν διέθετε ούτε διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα BOLT.
Στο σημείο αυτό αξίζει να προστεθεί ότι ενώ στη σύμβαση ΟΠΑΠ-BOLT στις 29/08/2008 αναφέρεται ότι η NEUROSOFT έχει υποβάλει αίτηση πατέντας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών, σε πρόσφατο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας Capital αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα εκκρεμεί η χορήγηση πατέντας.
Έτσι με την Αρ. Δ/4677/23-02-2009 διακήρυξη του ΟΠΑΠ ΑΕ, προκηρύχθηκε μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκ των υστέρων προμήθεια της υλικοτεχικής εκείνης υποδομής που είναι αναγκαία για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα “ΦΟΥΣΚΑ”.
Η βιασύνη αυτή της διοίκησης του ΟΠΑΠ ΑΕ να εξοφλήσει το τίμημα της σύμβασης μέσα στο 2008 είχε αποτέλεσμα να εμφανίσει η NEUROSOFT μεγάλο τζίρο και κέρδη, έτσι ώστε να διογκωθεί τεχνητά η αξία της και που κατέληξε στο τίμημα της εξαγοράς των 11.520.000€ που αντιστοιχεί στο 15πλάσιο των λειτουργικών κερδών της NEUROSOFT για το 2008.
Επειδή με τις κατά καιρούς απευθείας αναθέσεις σπαταλάται Δημόσιο χρήμα αλλά και χρήμα επενδυτών.
Επειδή το τίμημα της εξαγοράς κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό.
Επειδή το σύστημα BOLT που με τόση βιασύνη παρέλαβε ο ΟΠΑΠ ΑΕ ακόμα δε λειτουργεί.
Επειδή από αυτή τη βιασύνη προέκυψε το υψηλό τίμημα εξαγοράς.
Επειδή η προηγούμενη διοίκηση είχε διαπιστώσει την αναποτελεσματικότητα του προσφερόμενου προϊόντος.
Επειδή ο πρόεδρος της ΟΠΑΠ ΑΕ κατά καιρούς δηλώνει ότι “ο ΟΠΑΠ ΑΕ είναι ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί μόνο προς όφελος των μετόχων της”.
Επειδή όμως βασικός μέτοχος της ΟΠΑΠ ΑΕ είναι το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την ομολογία της κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επειδή για λόγος φορολογικών απαλλαγών εξαγορά της NEUROSOFT έγινε από θυγατρικές της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο.


Επερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί,
1)Για το σύνομο και το δέον η μη των ενεργειών που αφορά στις απευθείας αναθέσεις που προέβει ο ΟΠΑΠ ΑΕ προς τη NEUROSOFT.
2)Για τον προβληματισμό που προκύπτει από τον τρόπο αύξησης των λειτουργικών κερδών για το 2008 της εξαγοραζόμενης NEUROSOFT, που είχε ως αποτέλεσμα, την αύξηση εξαγοράς της από τον ΟΠΑΠ ΑΕ που έφθασε το τίμημα στο τεράστιο ποσό των 11.500.000€.
3)Για τη συμφωνία σας με την πρακτική εξαγορών μέσω θυγατρικών στην Κύπρο προκειμένου να απαλλαγεί από φορολογικές υποχρεώσεις, η ΟΠΑΠ ΑΕ, τη στιγμή που ο Ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει την οικονομική κρίση.
4)Για τη συμφωνία ή μη με την προσπάθεια του Δ.Σ. Της ΟΠΑΠ ΑΕ να τεμαχιοποιήσει και να ξεπουλήσει τον ΟΠΑΠ ο οποίος είναι περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού λαού. Αν συμφωνείται απαντήστε μας ποιο παιγνίδι έχει σειρά να ξεπουληθεί;
5)Για τη θέση της Κυβέρνησης σχετικά με τον ισχυρισμό του προέδρου του ΟΠΑΠ ΑΕ, ότι ο ΟΠΑΠ ΑΕ είναι απλά μια ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί προς όφελος των μετόχων της.

 

Οι επερωτόντες Βουλευτές
Σοφία Σακοράφα

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
« Η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει προβλήματα στην χώρα μας στο μέλλον »