Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Διορισμός στο Δημόσιο Διακεκριμένων Αθλητών

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό : Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο 08/02/2010 
 

Αθήνα 08/02/2010
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό : Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο

Θέμα: “Διορισμός στο Δημόσιο Διακεκριμένων Αθλητών”

Σε διακεκριμένους αθλητές, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση διορισμού στο Δημόσιο μέχρι και τις 8/10/2008 και άρα ερείδουν δικαιώματα στο άρθρο 34 του αθλητικού νόμου προ της αντικατάστασής του από το άρθρο 18 του ν. 3708 /2008, τους ζητείται να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εν ενεργεία αθλητές.
Επειδή με αυτό το καθεστώς είχαν αιτηθεί διορισμό στο Δημόσιο δεκάδες αθλητές, πολλοί εκ των οποίων και διορίστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται σε ποικίλες θέσεις, χωρίς ποτέ να τους ζητηθεί να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (ή βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας) ότι δεν ήταν εν ενεργεία αθλητές διότι δεν είχαν καμία προς τούτο υποχρέωση και αυτό θα ήταν παράνομο.
Επειδή όσοι έχουν μέχρι και τις 8/10/2008 υποβάλει αίτηση διορισμού και δεν έχουν ακόμα διοριστεί, υπάγονται ακριβώς στην παραπάνω περίπτωση και αυθαιρέτως τους ζητείται να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση.
Επειδή αυτή η αυθαίρετη απαίτηση, που προβάλλεται ως προϋπόθεση για την πράξη διορισμού τους, είναι παντελώς παράνομη και συνιστά ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική διάκριση και τούτο γιατί κρίσιμος είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης διορισμού και το ισχύον, κατά τον χρόνο αυτό, καθεστώς και όχι ο χρόνος που επέρχεται ο αιτούμενος διορισμός στο Δημόσιο.
Επειδή είναι πλήρως αντισυνταγματική η κατ αυτόν τον τρόπο αναδρομική εφαρμογή του νόμου και δεν μπορεί να είναι ανεκτή μία τέτοια ερμηνεία όταν προσκρούει στις αρχές της ισότητας, της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης.
Επειδή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης διάταξης στη βουλή, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι αυτή βάζει ταφόπλακα στον ελληνικό αθλητισμό οδηγώντας πολλούς εν ενεργεία αθλητές στην έξοδο και στην αργομισθία και την καταψήφισε.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός,
1)Τι προτίθεσθε να κάνετε για την άμεση άρση του παραπάνω άδικου, παράνομου και αντισυνταγματικού φαινομένου;
2)Τί προτίθεσθε να κάνετε, περαιτέρω, για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης του αθλητικού νόμου που θέτει ως προϋπόθεση διορισμού των διακεκριμένων ερασιτεχνών αθλητών την έξοδό τους από τον αθλητισμό;

Η ερωτώσα Βουλευτής
______________
Σοφία Σακοράφα
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Ανεξαρτησία των Στατιστικών Αρχών στην Ε.Ε. και η υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου.