Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Κυριακή, 10 Μαϊου 2009

Ενώ δια στόματος υπουργού Πολιτισμού ακούσαμε ότι το νομοσχέδιο αυτό συστάθηκε κατά τα πρότυπα της Οργανωτικής Επιτροπής " Αθήνα 2004 ", επί της ουσίας όμως αυτό που έχουμε στα χέρια μας αποτελεί μια στρέβλωση του νόμου ΠΑΣΟΚ για την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων

Ενώ δια στόματος υπουργού Πολιτισμού ακούσαμε ότι το νομοσχέδιο αυτό συστάθηκε κατά τα πρότυπα της Οργανωτικής Επιτροπής " Αθήνα 2004 ", επί της ουσίας όμως αυτό που έχουμε στα χέρια μας αποτελεί μια στρέβλωση του νόμου ΠΑΣΟΚ για την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το μοντέλο της Οργανωτικής Επιτροπής Αθήνα 2004 και δεν αξιοποιήθηκε, αλλά και πετσοκόφτηκε σε κρίσιμα σημεία, που σχετίζονται με την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα της Οργανωτικής Επιτροπής, με τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, με την αξιοκρατική στελέχωση, και τέλος με τον έλεγχο και την εποπτεία.

Θα αναφερθώ λοιπόν στα κρίσιμα άρθρα που ρυθμίζουν ή καλύτερα απορρυθμίζουν τα παραπάνω κρίσιμα διακυβεύματα και θα κάνω τις προτάσεις μας, η αποδοχή των οποίων στο σύνολό τους, αποτελούν απαραίτητη και απαρέγκλιτη προυπόθεση προκειμένου να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχή του.

Καταρχήν να ξεκινήσω από κάτι που δεν ορίζεται μέσα στο νόμο και αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της Βόλος 2013, γεγονός που σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις που εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες όμως αποτελούν έκφραση ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δημιουργούνται με κεφάλαια ιδιωτών και όχι με δημόσιο χρήμα. Αυτή η μείζονος σημασίας παράλειψη με την επιεικέστερη ερμηνεία δημιουργεί συνθήκες πλημμελούς διασφάλισης του δημοσίου χρήματος.

Η πρότασή μας και πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή από τον κ. Υπουργό, είναι να εφαρμοστεί προσαρμοσμένο και για τη "Βόλος 2013" το αντίστοιχο άρθρο 12 του 2598/98 της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού συνεδρίου που ορίζει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και περιγράφει τον ενισχυμένο τρόπο διαχειριστικού ελέγχου της Βόλος 2013.

Προτείνουμε η συμπλήρωση αυτή να γίνει στο άρθρο 19 με διαγραφή της τελευταίας παραγράφου.

Αμέσως μετά προτείνουμε η εποπτεία της Εταιρείας, πέραν αυτής που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, να ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο δια ειδικής Διυπουργικής επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Το άρθρο αυτό προτείνουμε να περιληφθεί ως 19Α.

Ας πάρουμε τώρα τα άρθρα με τη σειρά.

» Αρθρο 5.

Προτείνουμε να προβλεφθεί ρητά ότι και οι μετοχές που προκύπτουν από τυχόν αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι και αυτές αμεταβίβαστες. Θεωρούμε ότι η παράλειψη ανοίγει το δρόμο για μελλοντική μεταβίβαση της εταιρείας σε ιδιώτες.

» Αρθρο 7 και 8

Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στο Δ. Σ και τις αρμοδιότητές του και την οργανωτική επιτροπή και προτείνουν ένα οργανωτικό μοντέλο πολυπληθές, χωρίς ευελιξία και άρα αναποτελεσματικό.

Δεν προβλέπουν κανέναν έλεγχο αφού δε βάζουν ούτε καν όριο στο ύψος των συμβάσεων που μπορεί να υπογράφει το Δ.Σ. από μόνο του.

Επίσης δεν προβλέπουν κανένα κριτήριο αξιοκρατικό, δεν περιγράφουν κανένα προαπαιτούμενο χαρακτηριστικό, ιδιότητα ή προσόν για τη στελέχωση και καταλήγουν στο εξής άκρως επικίνδυνο :

Ο Υπουργός Πολιτισμού ορίζει παντελώς αυθαίρετα τα 15 μέλη του Δ.Σ, και αυτά τα ίδια μέλη ορίζουν εν λευκώ και παντελώς αυθαίρετα άλλα 30 μέλη, αυτά της Οργανωτικής Επιτροπής.

Τι μας καλείτε δηλαδή να ψηφίσουμε ?

Ένα γιγαντωμένο, γραφειοκρατικό, κοστοβόρο σχήμα το οποίο μάλιστα θα στελεχωθεί κατά το δοκούν του καθενός. Δηλαδή σε πρώτη γραμμή η κομματοκρατία, οι γνωριμίες, η αναξιοκρατία και όλη αυτή η γνωστή παθογένεια, η οποία θα πληρώνεται κιόλας από τον Ελληνικό λαό.

Προτείνουμε πεντακάθαρα στο άρθρο 7 μετά την παράγραφο 1 να συμπεριληφθεί το άρθρο 6 του 2598 από την παράγραφο α έως και τη ζ και να διαγραφούν οι παράγραφοι 2 και 3.

Και, φυσικά, να διαγραφεί οπωσδήποτε η παράγραφος 3 στο άρθρο 8.

Δηλαδή προτείνουμε αντί για 45 άτομα, μόνο τα 15 του Δ.Σ και μάλιστα σε λειτουργία υπό δύο συνθέσεις, την ευρεία και την τακτική και με υποχρεωτική συμμετοχή συγκεκριμένων θεσμικών προσώπων.

Αυτό το σχήμα θεωρούμε, και είναι αποδεδειγμένο και πιστοποιημένο από όλους, ότι είναι το πλέον λειτουργικό.

» Άρθρο 22

Η παράγραφος 1 αναφέρεται στις προσλήψεις προσωπικού και ορίζει μόνο και μόνο το είδος της σύμβασης. Το πώς , ποιός, γιατί, πού και πόσο χρόνο δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει.

Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν διασφαλίζει ούτε τα κριτήρια όσων προσληφθούν, ούτε τη διαφάνεια, ούτε καν την αναγκαιότητα.

Προτείνουμε να ισχύσει ό,τι προέβλεπε και το άρθρο 17 του 2598, που ρύθμιζε και το χρόνο της απασχόλησης και τη διαδικασία πρόσληψης.

Η παράγραφος 2 του άρθρου ρυθμίζει θέματα αποσπάσεων στη " Βόλος 2013 " χωρίς όμως να προβλέπει ότι οι μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν ως εργοδότη τη " Βόλος 2013 ".

Με αυτήν την παράλειψη θα οδηγηθούμε με βεβαιότητα σε πλασματικό ισολογισμό και σε χωρίς λόγο επιβάρυνση του δημόσιου τομέα και μάλιστα μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, αλλά και σε μετατροπή της εταιρείας σε μηχανισμό μη απαραίτητων αποσπάσεων προς εξυπηρέτηση ημετέρων. Πόσο μάλιστα, όταν στο άρθρο δεν προβλέπεται ούτε καν οροφή των bonus που θα δίνει η εταιρεία στους αποσπασμένους.

Προτείνουμε οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές να βαρύνουν την Ανώνυμη εταιρεία " Βόλος 2013 ", μια εταιρεία η οποία θα επιδιώξει κερδοφορία και άρα θα πρέπει να πληρώνει αυτούς που εργάζονται για αυτή, κατά τα πρότυπα του άρθρου 15 του 2598. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αυθαιρεσίας δε, προτείνουμε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών των αποσπασμένων να μην μπορεί να υπερβαίνει το 120% των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

» Άρθρο 23

Είναι καταρχήν από προβληματικό έως ύποπτο το γεγονός ότι δεν ορίζεται πλαφόν στις συμβάσεις που μπορεί να υπογράφει μόνο του και εν λευκώ το Δ.Σ και αφορούν την διενέργεια προμηθειών, την ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών, την κατασκευή έργων.

Είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία απλώς να εγκρίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ για όποιου ύψους δαπάνες.

Προτείνουμε ( όπως προέβλεπε και το άρθρο 14 του 2598 ) συγκεκριμένο πλαφόν 1 εκατομμυρίου ευρώ, πάνω από το οποίο επιβάλλεται η έγκριση της ελεγκτικής επιτροπής , την οποία και προτείναμε στο άρθρο 19.

Πόσο μάλλον θεωρούμε απαραίτητη αυτή την πρόβλεψη , όταν οι ανωτέρω κανονισμοί ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να παρεκκλίνουν από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη.

Κατά δεύτερο η διάταξη που ρυθμίζει την ακυρότητα των συμβάσεων μεταξύ των εταιριών που μετέχουν ως μέλη τα μέλη του ΔΣ με την ΒΟΛΟΣ 2013, είναι ιδιαιτέρως ελαστική καθώς προβλέπει την ακυρότητα μόνο στις περιπτώσεις που η συμμετοχή είναι υπό συγκεκριμένες ιδιότητες και μόνο για τις περιπτώσεις που είναι ταυτόχρονη.

Προτείνουμε να διευρυνθεί η ρύθμιση τόσο σε χρόνο, δηλαδή μέχρι και 2 έτη πριν τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ της Βόλος 2013 και των θυγατρικών της, όσο και σε ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών, συγγενών μέχρι και Β΄βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και των συζύγων αυτών.

» Άρθρο 30

Η πρόβλεψη για προνόμια και ατέλειες στην Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011 είναι σχήμα πρωθύστερο.

Εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση υλοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού των αγώνων, θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί όλα εκείνα τα οποία θα εξασφαλίσουν διαφάνεια, έλεγχο και χρηστή διαχείριση του Δημόσιου χρήματος κατ' αναλογία του νομοσχεδίου που συζητάμε. Υπενθυμίζω και τονίζω ότι ο προϋπολογισμός των Αγώνων αυτών είναι ισουψής των Μεσογειακών αγγίζοντας τα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Προτείνουμε λοιπόν τη διαγραφή αυτού του άρθρου και να συμπεριληφθεί σε σχετικό ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που θα καθορίζει συνολικά τα των αγώνων.

» Αρθρο 31

Η διάταξη αυτή έχει νόημα μόνον εάν προσδιορίζει επακριβώς χώρο, χρήση και χρόνο αποπεράτωσης, που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα και την αναμφισβήτητη χρησιμότητα για την διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των έργων αφορούν σε βελτιώσεις υπαρχόντων ή σε συγκεκριμένες χωροθετήσεις η διάταξη καθίσταται ύποπτη και μάλιστα φωτογραφίζει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Κύριε υπουργέ,

είναι αδύνατο μετά από δύο χρόνια να μην έχετε στοιχειώδη γνώση των περιπτώσεων που μπορεί να χρειαστεί να γίνει κατεπείγουσα αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Ας περιγράψουμε συγκεκριμένα τα έργα και τις περιπτώσεις που πιθανά θα χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη και ας μη χρειαστεί.

Εάν το αφήσουμε όμως έτσι, αφήνουμε ανοικτό παράθυρο για καταχρηστική και αδιαφανή χρήση της διάταξης.

Η χθεσινή απάλειψη του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), του φυσικού προσώπου και άλλων προσώπων υπέρ των οποίων θα μπορούσε να γίνει κατεπείγουσα αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και η συμπλήρωση ότι όλα όσα απαλλοτριωθούν με αυτό τον τρόπο θα παραμείνουν εσαεί δημόσια, είναι θετική, αλλά πιστεύω ότι δεν ακυρώνει την ευρεία επικινδυνότητα της εφαρμογής της διάταξης.

(Ιδία γνώση από το MALL. Δεν λειτούργησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τους σκοπούς που προβλεπόταν και “νομιμοποιήθηκε” τρία χρόνια μετά το τέλος τους).

» Άρθρο 45 & 46

Αυτά τα δύο άρθρα που αφορούν σε πολεοδομικές ρυθμίσεις σε αθλητικούς χώρους εις βάρος και των αθλητικών χώρων αλλά και του περιβάλλοντος, έρχονται να περάσουν από την πίσω πόρτα σχεδιασμούς του ΥΠΕΧΩ.

Να ενημερώσω και να τονίσω ότι αυτό γίνεται γιατί οι σχεδιασμοί του ΥΠΕΧΩ βρίσκουν κάθετα αντίθετους τόσο το Δήμο Ελληνικού όσο και τη Νομαρχία της Αθήνας. Αντίθεση την οποία έχουν εκφράσει με αποφάσεις του δημοτικού και νομαρχιακού συμβουλίου αντίστοιχα.

Σημειώνω δε ότι ο Δήμος Ελληνικού έχει καταθέσει και προσφυγή στο ΣτΕ.

Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα νομοσχέδιο που αφορά σε θέματα αθλητισμού, έρχεστε να εξυπηρετήσετε πλαγίως επιδιώξεις άλλου υπουργείου που βρίσκουν αντίθετη την κοινωνία και δέχεστε να αναλάβετε εσείς, Υφυπουργός Αθλητισμού, την ευθύνη να αλλοιώσετε ή και να ακυρώσετε ακόμα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις την αθλητική ταυτότητα των έργων.

Προτείνουμε απερίφραστα την διαγραφή και των δύο άρθρων.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Κύριε υπουργέ,

Επειδή και χθες εξέφρασα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε ώστε να αρχίσει να προχωράει κάτι για αυτή τη μεγάλη υπόθεση των Μεσογειακών Αγώνων, για αυτό το λόγο σήμερα παραδίδουμε μια ολοκληρωμένη πρότασή η οποία αφορά σε συγκεκριμένα σημεία, αυτά που ανέφερα παραπάνω.

Σε οργανωτικό επίπεδο διασφαλίζει την υψηλή λειτουργικότητα, την απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα, την απαιτούμενη ευελιξία, την προσδοκώμενη αξιοκρατία.

Σε διαχειριστικό επίπεδο προστατεύει τη διαφάνεια, την εποπτεία και τον έλεγχο του δημοσίου χρήματος.

Παρόλο που θα μπορούσαμε να προτείνουμε πολλά περισσότερα για τη βελτίωση του νομοσχεδίου, περιοριστήκαμε σε αυτά.

Κι επειδή ακριβώς θέλουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε επίκληση στείρας αντιπολίτευσης και ατελεύτητες αντεγκλήσεις, επιλέξαμε αυτή η πρόταση, να στηρίζεται σε σχεδόν πιστή αντιγραφή των αντίστοιχων διατάξεων του νόμου 2598 που αφορούσε στο 2004.

Ενός νόμου που η κυβέρνησή σας, αλλά κι εσείς προσωπικά και ο υπουργός Πολιτισμού, επί λέξει τον χαρακτηρίσατε νόμο πρότυπο.

Προσωπικά δε βρίσκω κανένα λόγο άρνησής σας, ώστε να κάνετε αποδεκτές τις προτάσεις μας στο σύνολό τους.

Ευχαρίστως όμως περιμένουμε έστω και μία ένστασή σας τεκμηριωμένη, για τα σημεία που ανέφερα, ώστε να πεισθούμε κι εγώ και οι συνάδερφοί μου και ευχαρίστως να συναινέσουμε.

Αλλιώς, οποιαδήποτε μερική αποδοχή των προτάσεών μας οδηγεί στον παραλογισμό του ολίγον έγκυος.

Δεν μπορεί να είσαι ολίγον διαφανής, ολίγον αξιοκρατικός, ολίγον καλός διαχειριστής.

Δεν μπορεί να είσαι ολίγον ελεγχόμενος.

Ζητήσατε και ζητάτε συγκεκριμένες προτάσεις από την αντιπολίτευση.

Σας τις αναπτύξαμε λεπτομερώς αλλά και σας τις καταθέτουμε γραπτώς έτσι ώστε να έχετε όλο το χρόνο να τις μελετήσετε μία – μία, με την τεκμηρίωσή τους, ενόψει ολομέλειας.

Πιστεύω να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών που απορρέουν από τη θέση σας.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσε ως ενιαία πρόταση, μιας και αφορούν σε θέματα διαφάνειας, ελέγχου και χρηστής διαχείρισης δημοσίου χρήματος, αρχές που για μας είναι αδιαπραγμάτευτες.


 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv