Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Εισήγηση στην Ολομέλεια

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

ΟΙ Μεσογειακοί Αγώνες είναι μπροστά μας και κοντά.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πίσω μας αλλά επίσης κοντά μας.

Μεταφέρουν εμπειρία,

συγκροτούν πρότυπα λειτουργίας και σχεδιασμών
και κυρίως υπάρχουν ως επιτυχές προηγούμενο σε ό,τι αφορά στη σύσταση, στη μορφή και στο περιεχόμενο της Οργανωτικής Επιτροπής.
Η κυβέρνηση, πριν έρθει το νομοσχέδιο στη βουλή, ισχυριζόταν δια του υφυπουργού αθλητισμού,

αλλά και δια του υπουργού Πολιτισμού, ότι η Βόλος 2013 συγκροτείται κατά τα πρότυπα της Επιτροπής " Αθήνα 2004", ότι συγκροτείται κατά το επιτυχημένο προηγούμενο του " Αθήνα 2004 ".

 

Όταν ήρθε ο νόμος στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων διαπιστώσαμε ότι ο νόμος αυτός αποτελεί μια στρέβλωση του νόμου ΠΑΣΟΚ για την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πέραν του γεγονότος ότι δε έφερνε κάτι καινούριο, δε συμπεριελάμβανε καμία νέα επεξεργασία, στη βάση των νέων δεδομένων και των νέων αναγκών, ουσιαστικά διαστρέβλωνε τον 2598 του 98.
Τον επικαλούνταν αλλά στα κρίσιμα σημεία τον διαστρέβλωνε.

Και τα κρίσιμα σημεία κατά την άποψή μας, τα σημεία που αποτέλεσαν τη βάση του 2598 και είχαν να κάνουν με το διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της Βόλος 2013.

Συγκεκριμένες διατάξεις που κατοχύρωναν τη χρηστή διοίκηση και τη συνεπή διαχείριση του δημοσίου χρήματος,

Συγκεκριμένες διατάξεις που είχαν να κάνουν με την αξιοκρατική στελέχωση και την αντιπροσωπευτικότητα της Επιτροπής,

Διατάξεις που είχαν να κάνουν με την διασφάλιση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής,

Διατάξεις που είχαν να κάνουν με τη διασφάλιση των χρήσεων της γης, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή παραλήφθηκαν ή γενικεύτηκαν.

Παραλήψεις αφενός και γενικεύσεις αφετέρου επικίνδυνες για τα κρίσιμα διακυβεύματα

- της διαφάνειας,
- της αξιοκρατίας,
- της ευελιξίας,
- της αποτελεσματικότητας,
- της ταχύτητας,
- της προστασίας των χρήσεων γης.


Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Όταν παραλάβαμε στα χέρια μας το νόμο, αλλά και πριν, πολύ νωρίτερα, όταν επισκέφτηκα τις δύο διοργανώτριες πόλεις, τη Λάρισα και το Βόλο, είχα τονίσει, είχα υπογραμμίσει, ότι η επιδίωξή μας, η θέση μας είναι, ότι, αντλώντας και όλες τις εμπειρίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μπορούμε να οργανώσουμε επιτυχημένους και καλούς αγώνες. Αγώνες χρήσιμους για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλία και πολύ ειδικότερα για το Βόλο και τη Λάρισα.


Είχα επισημάνει ότι

Για μας επιτυχής διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων, για μας καλή διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, για μας χρήσιμοι Μεσογειακοί Αγώνες σημαίνει :


- Απόλυτη διαφάνεια στην προετοιμασία των Αγώνων.
- Διασύνδεση των έργων με την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, διεξάγοντας τους Πράσινους Μεσογειακούς Αγώνες
- Αντιμετώπιση των Αγώνων ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας και όχι ως γεγονός τοπικού χαρακτήρα
- Προσδιορισμός και υλοποίηση των έργων που θα γίνουν με αφορμή τους Μεσογειακούς Αγώνες και σχετίζονται με τη γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής
- Διασφάλιση του κοινωφελούς χαρακτήρα των έργων για τη Μετά – Μεσογειακών Αγώνων εποχή
- Μετατροπή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο περιοχών σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
- Αντιμετώπιση των Αγώνων ως γιορτή του αθλητισμού, γιορτή των Μεσογειακών λαών, γιορτή ευρείας κλίμακας με επίκεντρο το Βόλο και τη Λάρισα.

Για αυτές τις καίριες επισημάνσεις, έπρεπε να έχουμε συζητήσει και αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό

Ούτε και σήμερα, όμως, στο παραπέντε, δυστυχώς με κυβερνητική ευθύνη, δεν μιλάμε

- για πράσινους αγώνες,
- για περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής,
- για γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
- για ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Δυστυχώς δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοποίηση του γεγονότος, για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Σήμερα, δυστυχώς, μιλάμε μόνον, για διαχείριση, για διεκπεραίωση ενός σημαντικού γεγονότος.

Και όταν λέω δυστυχώς το εννοώ.

Το εννοώ και ως Θεσσαλή, και ως άνθρωπος του αθλητισμού, αλλά και ως πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καθώς για μας καμία υπόθεση, πολύ περισσότερο υποθέσεις τόσο μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούν πεδίο μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων, πεδίο άντλησης μικροκομματικού οφέλους.

 


Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Με αυτή ακριβώς τη λογική προσήλθαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Με τη λογική:

- να ενισχύσουμε με τις θέσεις μας,
- να εμπλουτίσουμε με τις απόψεις μας,
- να διευρύνουμε με τις επεξεργασίες μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής " Βόλος 2013 ".

Επιθυμούσαμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας όλο το χρονικό διάστημα που πέρασε και για άλλα μείζονα θέματα της διοργάνωσης, για αυτό που εμείς ονομάζουμε αξιοποίηση του γεγονότος προς όφελος της περιοχής.

Ποτέ όμως μια τέτοια συζήτηση δεν κατέστη δυνατή από τις ηγεσίες του ΥΠΠΟ.

Έστω κι έτσι όμως, έστω συζητώντας μόνον για την Οργανωτική Επιτροπή - και αυτή η παραχώρηση δεν είναι παραχώρηση συμβιβασμού, αλλά παραχώρηση εν όψει και προς όφελος της διοργάνωσης - προσήλθαμε με εμφανή διάθεση :

- να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας
- να συμβάλλουμε με τις θέσεις μας
- να ενισχύσουμε τη διαφάνεια
- να θωρακίσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο
- να κατοχυρώσουμε την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα
- να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατόν την αξιοκρατία.

Η πρόθεσή μας, τα κίνητρά μας, ο στρατηγικός μας στόχος, τέθηκαν στην υπηρεσία των Μεσογειακών Αγώνων. Οφείλω να αναγνωρίσω στον υπουργό κ. Ιωαννίδη ότι και αντιλήφθηκε προθέσεις, κίνητρα και στρατηγικό στόχο και σε ένα εκτεταμένο βαθμό αποδέχτηκε, όχι μόνον επιμέρους προτάσεις, όχι μόνο στοχευμένες προτάσεις, αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο διατάξεων, μια ολόκληρη φιλοσοφία.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Στο εκτεταμένο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά στη σύσταση, στην εποπτεία, στο διαχειριστικό έλεγχο, στη λειτουργία της Οργανωτικής Επιτροπής έγινε ένα σημαντικό θετικό βήμα .

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Εσείς φέρατε ολίγα και θολά.

Εμείς μιλήσαμε ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα.

- Είναι νίκη για τους Μεσογειακούς Αγώνες ότι συμφωνήσατε στα ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα!!!!
- Είναι νίκη που πιστώνεται εν μέρει και σε σας, καθώς δεν ταμπουρωθήκατε άκαμπτα, αλόγιστα και μικροκομματικά πίσω από μισές διατάξεις, πίσω από κομμένες διατάξεις, πίσω από ελλιπείς διατάξεις.
- Είναι νίκη που απορρέει από την αφοριστική αντίληψή μας για την πολιτική μικρότητα,
- Είναι νίκη που απορρέει από την πάγια πρακτική μας να μην εστιάζουμε στο δέντρο και να χάνουμε το δάσος.

Είτε το δάσος αφορά στους Μεσογειακούς, είτε αφορά εργαζόμενους και σχέσεις εργασίας, είτε αφορά στο δημόσιο χρήμα, είτε αφορά στην προστασία της γης.

Κύριε υπουργέ,

Αυτή τη διαδικασία που περιγράφω, που κάποιοι υποβαθμίζοντας την θα την ονόμαζαν συναίνεση, εγώ την ονομάζω ισχυρή πολιτική βούληση από όλους,
- την ονομάζω καλή και χρήσιμη επεξεργασία από όλους,
- την ονομάζω σύνθεση δημιουργική,
- σύνθεση αποτελεσματική,
- σύνθεση με κοινό παρανομαστή τους Αγώνες και το διακύβευμά τους.

Αυτή η διαδικασία μπορεί και πρέπει να πάει έως τέλους.

Δώστε την ευκαιρία, δώστε τη δυνατότητα στο νομοσχέδιο, να είναι ολοκληρωμένο, ενισχυμένο και αποτελεσματικό σε θέματα διαφάνειας και ελέγχου.

Δείτε 4 κρίσιμα σημεία που αποτελούν για μας επίμαχα σημεία για την πλήρη ενίσχυση της διαφάνειας, για την πλήρη προστασία της δημόσιας γης.

Το πρώτο σημείο αφορά στο άρθρο 31.

Ζητήσαμε επισταμένως και μέσα στην Επιτροπή η διάταξη αυτή να γίνει σαφής και ακριβής στην περιγραφή των χώρων, των χρήσεων, της σκοπιμότητας και του χρόνου αποπεράτωσης των έργων.

Επίσης ζητήσαμε και έγινε δεκτό να μην μπορούν να γίνουν απαλλοτριώσεις υπέρ φυσικών προσώπων. Την ίδια στιγμή όμως προβλέπετε κι ένα παράθυρο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει απλά και αόριστα το Ελληνικό Δημόσιο.

Ζητήσαμε και από τους Δημάρχους των δύο πόλεων να μας πουν με βάση την εμπειρία τους, τη γνώση τους, συγκεκριμένες περιοχές και έργα που έχουν την ανάγκη εφαρμογής των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Γιατί το κάναμε αυτό;

Για δύο σοβαρούς, σοβαρότατους λόγους, που και οι δύο αφορούν θετικά τις δύο περιοχές.

Ο πρώτος για να μη γίνει η διάταξη αυτή το όχημα ώστε έργα που δεν έχουν σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες να φορτωθούν στην περιοχή, να αλλοιώσουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα της, να προσβάλουν το περιβάλλον, με μόνο στόχο, το κέρδος του όποιου επενδυτή.

Ο δεύτερος λόγος ώστε τώρα, έστω και στο παραπέντε, έστω και αν τα σύνδρομα έργα του προαστιακού και του τραμ δεν προλάβουν να εξυπηρετήσουν του Αγώνες, να γίνουν.

Να γίνουν προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, προς όφελος της Κεντρικής Ελλάδας, προς όφελος του τρόπου ζωής όλων των Θεσσαλών, όλων των επισκεπτών.
Πρός όφελος της ανάπτυξης και της αναβάθμισης της περιοχής.

Προσδιορίστε περιοχές, τεκμηριώστε περιοχές, αφαιρέστε το γενικό ύφος.

Είναι εύκολο να το κάνετε, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των έργων αφορούν σε βελτιώσεις υπαρχόντων ή σε συγκεκριμένες χωροθετήσεις.

Όχι μόνο ακολουθήστε τη λογική του 2598, αλλά ενισχύστε την κιόλας.

Μην ακολουθείτε το δρόμο της αποδυνάμωσης.

Ενισχύστε την, γιατί ακόμη και ο 2598 είχε κρούσματα παραβιάσεων, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας.

Δώστε ανάσα στην περιοχή ώστε και να αναπτυχθεί
- με βάση τις πραγματικές της ανάγκες,
- με βάση τις πραγματικές της διεκδικήσεις,
- με βάση την εξυπηρέτηση των αγώνων

και κλείστε την πόρτα σε ύποπτες, φωτογραφικές διατάξεις.

Έχουμε την υποχρέωση σήμερα, τώρα, εδώ, να αποδώσουμε στις δύο περιοχές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ό,τι τους ανήκει, ό,τι τους αξίζει, ό,τι πιο χρήσιμο και για τους Αγώνες και για τη μετά Αγώνων εποχή.

Το δεύτερο σημείο.

Το δεύτερο σημείο αφορά στο άρθρο 30 και στη μεγάλη διοργάνωση του 2011 των Special Olympics.

Η διοργάνωση αυτή κυρίως υπό το πρίσμα των οικονομικών μεγεθών, είναι μεγάλης κλίμακας, καθώς οι αγώνες έχουν έναν προυπολογισμό που αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος θα κληθεί να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιμείναμε και επιμένουμε :

απαλλάξτε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις από σκιές, από προχειρότητες, από γκρίζες ζώνες.

Πολύ ειδικότερα τη διοργάνωση αυτή με τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ενισχύστε την, ώστε να διασφαλιστεί το μήνυμα που φέρει, το μήνυμα του ωραίου, του μεγάλου, του αληθινού.


Φέρτε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη διοργάνωση των Αγώνων, ένα νομοσχέδιο που να θεσμοθετεί τις εγγυήσεις τόσο για την άρτια διοργάνωση, όσο και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Η διαφάνεια, πολύ ειδικότερα στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας.

Η διασφάλιση της διαφάνειας, είναι το καλύτερο διαβατήριο για αυτές τις διοργανώσεις.

Η επίκληση της διαφάνειας από πλευράς μας, αναδεικνύει τις προθέσεις και τους σκοπούς, γιατί περιφρουρεί, προστατεύει, θεσμοθετεί.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του γεγονότος με ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο εγγυάται την αρτιότητα, αλλά και οργανώνει τη συμμετοχή, την επικοινωνία, την εμπέδωση των τόσο σημαντικών μηνυμάτων.

Σύντομα κύριε υπουργέ, γιατί και εδώ έχουμε καθυστερήσει.

Από τις 5 Ιουνίου του 2007 η χώρα μας έχει επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα και έχουν περάσει άπρακτα σχεδόν δυόμιση χρόνια.

Σύντομα γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος.

Εμείς όχι απλώς υιοθετώντας, αλλά και υπερασπιζόμενοι τη διοργάνωση, θα ψηφίσουμε συμβολικά το άρθρο αυτό, μόνον όμως και εφόσον το απαλλάξετε, από την αναφορά για ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 22 περί προσωπικού.

Απαλλάξτε τη διοργάνωση, από τα προβλήματα της ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού, από την παθογένεια του βολέματος κομματικών ημετέρων, από την οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου,

Το τρίτο σημείο αφορά ακριβώς στο άρθρο 22.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, πρώτο βήμα για τη θωράκιση της διαφάνειας είναι η διασφάλιση ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού.

Παράλληλο βήμα για την κατοχύρωση της αξιοκρατίας είναι ένα διαφορετικό μοντέλο προσλήψεων προσωπικού.

Τέλος καθοριστικό βήμα περιστολής δημοσίων εξόδων μέσα μάλιστα σε περίοδο κρίσης είναι η ελάφρυνση του δημόσιου τομέα από βάρη αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να τα καλύψει η ανώνυμη εταιρεία.

Σας το ξαναλέμε δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα ισολογισμών, με θέματα που επιβαρύνουν οικονομικά το Δημόσιο, με θέματα βολέματος κομματικών ημετέρων, την ίδια στιγμή μάλιστα που στη Γενική Γραμματεία υπάρχει ενεργό, έμπειρο, αξιόμαχο προσωπικό, το οποίο με μια απλή παράταση της σύμβασής τους, τουλάχιστον έως το 2013, θα μπορούσε επαρκέστατα να καλύψει και τις δύο διοργανώσεις.
Δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα που προσβάλουν τη δημόσια αντίληψη, το δημόσιο συμφέρον.

Και δεν παίζουμε και δεν επιτρέπουμε παιχνίδια άλλων.

Και το τέταρτο σημείο κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, αφορά στα άρθρα 42 και 43.

Τα άρθρα αυτά αφορούν στην επέκταση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ στο Ελληνικό καθώς και στην περιοχή εκτός του περιγράμματος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η αποσπασματική αδειοδότηση ενός ευρύτερου χωροταξικού έργου, αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου, χωρίς να είναι δυνατόν να διερευνηθούν και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις στο σύνολό τους και αθροιστικά στην ευρύτερη περιοχή, συνιστά σαλαμοποίηση του έργου και κατακερματισμό στο σχεδιασμό.

Η μετατροπή ενιαίων εκτάσεων πρασίνου σε χώρο τσιμέντου, η προσμέτρηση ως χώρου πρασίνου της υπογειοποιημένης λεωφόρου, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα περιβαλλοντικών εγκλημάτων για την περιοχή.

Εμείς το τονίζουμε, σχεδιασμοί που αφορούν τέτοιας κλίμακας παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα στην τοπική κοινωνία, ερήμην και κόντρα στα αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα.

Δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα αυτών που ονομάζουμε δημόσιο συμφέρον, κοινωνική διεκδίκηση, τοπική απαίτηση, εκφρασμένη λαϊκή βούληση.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών Αγώνων μόνο στη διάσταση της οργανωτικής επιτροπής.

Είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών μόνο στη βάση των τεχνικών θεμάτων.

- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για το περιβάλλον με τη διοργάνωση των πρώτων πράσινων αγώνων ακολουθώντας τις περιβαλλοντικές προοπτικές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις οδηγίες των πράσινων αγώνων του Τορίνο.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής, για την ανασύσταση του οικοσυστήματος της περιοχής, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς παλινδρομήσεις.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την αναπτυξιακή έκρηξη της περιοχής, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες, στις αδήριτες ανάγκες των δύο πόλεων που θα φιλοξενήσουν ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για το Μεσογειακό πολιτισμό, ξεκινώντας από το σημείο της ανάδειξής του έως το σημείο της διασύνδεσής του με το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων μας.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την ταυτότητα του πρότυπου των έργων, για τη συνεπή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την μη υπερκοστολόγηση των έργων.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες όφειλαν να υλοποιήσουν χωρίς εκπτώσεις το τρίπτυχο Αθλητισμός- Πολιτισμός – Περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Η επίκληση εκ μέρους της κυβέρνησης των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του δημοσίου χρήματος και μάλιστα με τη μνημόνευση του νόμου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη βουλή αποτελούσε αποκλειστικά και μόνον επίκληση και όχι ουσία.

Και μάλιστα μια επίκληση, το βαθύ περιεχόμενο της οποίας ήταν πρόχειρο και θολό.

Από πλευράς μας προτείναμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου της Οργανωτικής Επιτροπής.

Και το κάναμε αυτό γιατί έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κορυφαίο γεγονός των Μεσογειακών Αγώνων.

Το κάναμε γιατί για το ΠΑΣΟΚ η διαφάνεια, ο έλεγχος και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει και θεσμική θωράκιση

Το κάναμε γιατί το ΠΑΣΟΚ, ως μελλοντική κυβέρνηση που θα διαχειριστεί το μεγάλο αυτό γεγονός, αρνείται να είναι δέσμιο θολών διαδικασιών, παραλείψεων και ύποπτων σκοπιμοτήτων.

Καταφέραμε αρκετά!!!!

Σε οργανωτικό επίπεδο διασφαλίσαμε την υψηλή λειτουργικότητα, την απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα, την απαιτούμενη ευελιξία, την προσδοκώμενη αξιοκρατία.

Σε διαχειριστικό επίπεδο προστατεύσαμε κατά το δυνατό τη διαφάνεια, την εποπτεία και τον έλεγχο του δημοσίου χρήματος.

Επιμένουμε να γίνουν δεκτά και τα καίρια σημεία που σας επισήμανα.

Όμως κύριε υπουργέ, παρά τις αιτιάσεις μας και λόγω της σοβαρής πίεσης χρόνου που προκύπτει με ευθύνη σας για τη διοργάνωση, λόγω της τεράστιας σημασίας της διοργάνωσης, λόγω της υπερτοπικής σημασίας που πιστεύουμε ότι έχει, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

ΟΙ Μεσογειακοί Αγώνες είναι μπροστά μας και κοντά.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πίσω μας αλλά επίσης κοντά μας.

Μεταφέρουν εμπειρία, συγκροτούν πρότυπα λειτουργίας και σχεδιασμών και κυρίως υπάρχουν ως επιτυχές προηγούμενο σε ό,τι αφορά στη σύσταση, στη μορφή και στο περιεχόμενο της Οργανωτικής Επιτροπής.
Η κυβέρνηση, πριν έρθει το νομοσχέδιο στη βουλή, ισχυριζόταν δια του υφυπουργού αθλητισμού, αλλά και δια του υπουργού Πολιτισμού, ότι η Βόλος 2013 συγκροτείται κατά τα πρότυπα της Επιτροπής " Αθήνα 2004", ότι συγκροτείται κατά το επιτυχημένο προηγούμενο του " Αθήνα 2004 ".

 Όταν ήρθε ο νόμος στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων διαπιστώσαμε ότι ο νόμος αυτός αποτελεί μια στρέβλωση του νόμου ΠΑΣΟΚ για την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πέραν του γεγονότος ότι δε έφερνε κάτι καινούριο, δε συμπεριελάμβανε καμία νέα επεξεργασία, στη βάση των νέων δεδομένων και των νέων αναγκών, ουσιαστικά διαστρέβλωνε τον 2598 του 98.
Τον επικαλούνταν αλλά στα κρίσιμα σημεία τον διαστρέβλωνε.

Και τα κρίσιμα σημεία κατά την άποψή μας, τα σημεία που αποτέλεσαν τη βάση του 2598 και είχαν να κάνουν με το διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της Βόλος 2013.

Συγκεκριμένες διατάξεις που κατοχύρωναν τη χρηστή διοίκηση και τη συνεπή διαχείριση του δημοσίου χρήματος,

Συγκεκριμένες διατάξεις που είχαν να κάνουν με την αξιοκρατική στελέχωση και την αντιπροσωπευτικότητα της Επιτροπής,

Διατάξεις που είχαν να κάνουν με την διασφάλιση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής,

Διατάξεις που είχαν να κάνουν με τη διασφάλιση των χρήσεων της γης, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή παραλήφθηκαν ή γενικεύτηκαν.

Παραλήψεις αφενός και γενικεύσεις αφετέρου επικίνδυνες για τα κρίσιμα διακυβεύματα

- της διαφάνειας,
- της αξιοκρατίας,
- της ευελιξίας,
- της αποτελεσματικότητας,
- της ταχύτητας,
- της προστασίας των χρήσεων γης.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Όταν παραλάβαμε στα χέρια μας το νόμο, αλλά και πριν, πολύ νωρίτερα, όταν επισκέφτηκα τις δύο διοργανώτριες πόλεις, τη Λάρισα και το Βόλο, είχα τονίσει, είχα υπογραμμίσει, ότι η επιδίωξή μας, η θέση μας είναι, ότι, αντλώντας και όλες τις εμπειρίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μπορούμε να οργανώσουμε επιτυχημένους και καλούς αγώνες. Αγώνες χρήσιμους για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλία και πολύ ειδικότερα για το Βόλο και τη Λάρισα.

Είχα επισημάνει ότι

Για μας επιτυχής διοργάνωση των Μεσογειακών αγώνων, για μας καλή διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, για μας χρήσιμοι Μεσογειακοί Αγώνες σημαίνει :


- Απόλυτη διαφάνεια στην προετοιμασία των Αγώνων.
- Διασύνδεση των έργων με την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, διεξάγοντας τους Πράσινους Μεσογειακούς Αγώνες
- Αντιμετώπιση των Αγώνων ως γεγονός διεθνούς εμβέλειας και όχι ως γεγονός τοπικού χαρακτήρα
- Προσδιορισμός και υλοποίηση των έργων που θα γίνουν με αφορμή τους Μεσογειακούς Αγώνες και σχετίζονται με τη γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής
- Διασφάλιση του κοινωφελούς χαρακτήρα των έργων για τη Μετά – Μεσογειακών Αγώνων εποχή
- Μετατροπή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο περιοχών σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
- Αντιμετώπιση των Αγώνων ως γιορτή του αθλητισμού, γιορτή των Μεσογειακών λαών, γιορτή ευρείας κλίμακας με επίκεντρο το Βόλο και τη Λάρισα.

Για αυτές τις καίριες επισημάνσεις, έπρεπε να έχουμε συζητήσει και αποφασίσει εδώ και πολύ καιρό

Ούτε και σήμερα, όμως, στο παραπέντε, δυστυχώς με κυβερνητική ευθύνη, δεν μιλάμε

- για πράσινους αγώνες,
- για περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής,
- για γενικότερη αναβάθμιση και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
- για ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Δυστυχώς δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοποίηση του γεγονότος, για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Σήμερα, δυστυχώς, μιλάμε μόνον, για διαχείριση, για διεκπεραίωση ενός σημαντικού γεγονότος.

Και όταν λέω δυστυχώς το εννοώ.

Το εννοώ και ως Θεσσαλή, και ως άνθρωπος του αθλητισμού, αλλά και ως πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καθώς για μας καμία υπόθεση, πολύ περισσότερο υποθέσεις τόσο μεγάλης κλίμακας δεν αποτελούν πεδίο μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων, πεδίο άντλησης μικροκομματικού οφέλους.

 Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Με αυτή ακριβώς τη λογική προσήλθαμε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Με τη λογική:

- να ενισχύσουμε με τις θέσεις μας,
- να εμπλουτίσουμε με τις απόψεις μας,
- να διευρύνουμε με τις επεξεργασίες μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας της Οργανωτικής Επιτροπής " Βόλος 2013 ".

Επιθυμούσαμε να αναπτύξουμε τις απόψεις μας όλο το χρονικό διάστημα που πέρασε και για άλλα μείζονα θέματα της διοργάνωσης, για αυτό που εμείς ονομάζουμε αξιοποίηση του γεγονότος προς όφελος της περιοχής.

Ποτέ όμως μια τέτοια συζήτηση δεν κατέστη δυνατή από τις ηγεσίες του ΥΠΠΟ.

Έστω κι έτσι όμως, έστω συζητώντας μόνον για την Οργανωτική Επιτροπή - και αυτή η παραχώρηση δεν είναι παραχώρηση συμβιβασμού, αλλά παραχώρηση εν όψει και προς όφελος της διοργάνωσης - προσήλθαμε με εμφανή διάθεση :

- να συνεισφέρουμε με την εμπειρία μας
- να συμβάλλουμε με τις θέσεις μας
- να ενισχύσουμε τη διαφάνεια
- να θωρακίσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο
- να κατοχυρώσουμε την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα
- να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατόν την αξιοκρατία.

Η πρόθεσή μας, τα κίνητρά μας, ο στρατηγικός μας στόχος, τέθηκαν στην υπηρεσία των Μεσογειακών Αγώνων. Οφείλω να αναγνωρίσω στον υπουργό κ. Ιωαννίδη ότι και αντιλήφθηκε προθέσεις, κίνητρα και στρατηγικό στόχο και σε ένα εκτεταμένο βαθμό αποδέχτηκε, όχι μόνον επιμέρους προτάσεις, όχι μόνο στοχευμένες προτάσεις, αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο διατάξεων, μια ολόκληρη φιλοσοφία.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Στο εκτεταμένο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά στη σύσταση, στην εποπτεία, στο διαχειριστικό έλεγχο, στη λειτουργία της Οργανωτικής Επιτροπής έγινε ένα σημαντικό θετικό βήμα .

Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων - Εσείς φέρατε ολίγα και θολά.

Εμείς μιλήσαμε ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα.

- Είναι νίκη για τους Μεσογειακούς Αγώνες ότι συμφωνήσατε στα ολοκληρωμένα και ξεκάθαρα!!!!
- Είναι νίκη που πιστώνεται εν μέρει και σε σας, καθώς δεν ταμπουρωθήκατε άκαμπτα, αλόγιστα και μικροκομματικά πίσω από μισές διατάξεις, πίσω από κομμένες διατάξεις, πίσω από ελλιπείς διατάξεις.
- Είναι νίκη που απορρέει από την αφοριστική αντίληψή μας για την πολιτική μικρότητα,
- Είναι νίκη που απορρέει από την πάγια πρακτική μας να μην εστιάζουμε στο δέντρο και να χάνουμε το δάσος.

Είτε το δάσος αφορά στους Μεσογειακούς, είτε αφορά εργαζόμενους και σχέσεις εργασίας, είτε αφορά στο δημόσιο χρήμα, είτε αφορά στην προστασία της γης.

Κύριε υπουργέ,

Αυτή τη διαδικασία που περιγράφω, που κάποιοι υποβαθμίζοντας την θα την ονόμαζαν συναίνεση, εγώ την ονομάζω ισχυρή πολιτική βούληση από όλους,
- την ονομάζω καλή και χρήσιμη επεξεργασία από όλους,
- την ονομάζω σύνθεση δημιουργική,
- σύνθεση αποτελεσματική,
- σύνθεση με κοινό παρανομαστή τους Αγώνες και το διακύβευμά τους.

Αυτή η διαδικασία μπορεί και πρέπει να πάει έως τέλους.

Δώστε την ευκαιρία, δώστε τη δυνατότητα στο νομοσχέδιο, να είναι ολοκληρωμένο, ενισχυμένο και αποτελεσματικό σε θέματα διαφάνειας και ελέγχου.

Δείτε 4 κρίσιμα σημεία που αποτελούν για μας επίμαχα σημεία για την πλήρη ενίσχυση της διαφάνειας, για την πλήρη προστασία της δημόσιας γης.

Το πρώτο σημείο αφορά στο άρθρο 31.

Ζητήσαμε επισταμένως και μέσα στην Επιτροπή η διάταξη αυτή να γίνει σαφής και ακριβής στην περιγραφή των χώρων, των χρήσεων, της σκοπιμότητας και του χρόνου αποπεράτωσης των έργων.

Επίσης ζητήσαμε και έγινε δεκτό να μην μπορούν να γίνουν απαλλοτριώσεις υπέρ φυσικών προσώπων. Την ίδια στιγμή όμως προβλέπετε κι ένα παράθυρο, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει απλά και αόριστα το Ελληνικό Δημόσιο.

Ζητήσαμε και από τους Δημάρχους των δύο πόλεων να μας πουν με βάση την εμπειρία τους, τη γνώση τους, συγκεκριμένες περιοχές και έργα που έχουν την ανάγκη εφαρμογής των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Γιατί το κάναμε αυτό;

Για δύο σοβαρούς, σοβαρότατους λόγους, που και οι δύο αφορούν θετικά τις δύο περιοχές.

Ο πρώτος για να μη γίνει η διάταξη αυτή το όχημα ώστε έργα που δεν έχουν σχέση με τους Μεσογειακούς Αγώνες να φορτωθούν στην περιοχή, να αλλοιώσουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα της, να προσβάλουν το περιβάλλον, με μόνο στόχο, το κέρδος του όποιου επενδυτή.

Ο δεύτερος λόγος ώστε τώρα, έστω και στο παραπέντε, έστω και αν τα σύνδρομα έργα του προαστιακού και του τραμ δεν προλάβουν να εξυπηρετήσουν του Αγώνες, να γίνουν.

Να γίνουν προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, προς όφελος της Κεντρικής Ελλάδας, προς όφελος του τρόπου ζωής όλων των Θεσσαλών, όλων των επισκεπτών.
Πρός όφελος της ανάπτυξης και της αναβάθμισης της περιοχής.

Προσδιορίστε περιοχές, τεκμηριώστε περιοχές, αφαιρέστε το γενικό ύφος.

Είναι εύκολο να το κάνετε, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των έργων αφορούν σε βελτιώσεις υπαρχόντων ή σε συγκεκριμένες χωροθετήσεις.

Όχι μόνο ακολουθήστε τη λογική του 2598, αλλά ενισχύστε την κιόλας.

Μην ακολουθείτε το δρόμο της αποδυνάμωσης.

Ενισχύστε την, γιατί ακόμη και ο 2598 είχε κρούσματα παραβιάσεων, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας.

Δώστε ανάσα στην περιοχή ώστε και να αναπτυχθεί
- με βάση τις πραγματικές της ανάγκες,
- με βάση τις πραγματικές της διεκδικήσεις,
- με βάση την εξυπηρέτηση των αγώνων

και κλείστε την πόρτα σε ύποπτες, φωτογραφικές διατάξεις.

Έχουμε την υποχρέωση σήμερα, τώρα, εδώ, να αποδώσουμε στις δύο περιοχές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ό,τι τους ανήκει, ό,τι τους αξίζει, ό,τι πιο χρήσιμο και για τους Αγώνες και για τη μετά Αγώνων εποχή.

Το δεύτερο σημείο.

Το δεύτερο σημείο αφορά στο άρθρο 30 και στη μεγάλη διοργάνωση του 2011 των Special Olympics.

Η διοργάνωση αυτή κυρίως υπό το πρίσμα των οικονομικών μεγεθών, είναι μεγάλης κλίμακας, καθώς οι αγώνες έχουν έναν προυπολογισμό που αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος θα κληθεί να καλύψει το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιμείναμε και επιμένουμε :

απαλλάξτε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις από σκιές, από προχειρότητες, από γκρίζες ζώνες.

Πολύ ειδικότερα τη διοργάνωση αυτή με τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, ενισχύστε την, ώστε να διασφαλιστεί το μήνυμα που φέρει, το μήνυμα του ωραίου, του μεγάλου, του αληθινού.


Φέρτε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για τη διοργάνωση των Αγώνων, ένα νομοσχέδιο που να θεσμοθετεί τις εγγυήσεις τόσο για την άρτια διοργάνωση, όσο και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Η διαφάνεια, πολύ ειδικότερα στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας.

Η διασφάλιση της διαφάνειας, είναι το καλύτερο διαβατήριο για αυτές τις διοργανώσεις.

Η επίκληση της διαφάνειας από πλευράς μας, αναδεικνύει τις προθέσεις και τους σκοπούς, γιατί περιφρουρεί, προστατεύει, θεσμοθετεί.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του γεγονότος με ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο εγγυάται την αρτιότητα, αλλά και οργανώνει τη συμμετοχή, την επικοινωνία, την εμπέδωση των τόσο σημαντικών μηνυμάτων.

Σύντομα κύριε υπουργέ, γιατί και εδώ έχουμε καθυστερήσει.

Από τις 5 Ιουνίου του 2007 η χώρα μας έχει επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα και έχουν περάσει άπρακτα σχεδόν δυόμιση χρόνια.

Σύντομα γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος.

Εμείς όχι απλώς υιοθετώντας, αλλά και υπερασπιζόμενοι τη διοργάνωση, θα ψηφίσουμε συμβολικά το άρθρο αυτό, μόνον όμως και εφόσον το απαλλάξετε, από την αναφορά για ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 22 περί προσωπικού.

Απαλλάξτε τη διοργάνωση, από τα προβλήματα της ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού, από την παθογένεια του βολέματος κομματικών ημετέρων, από την οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου,

Το τρίτο σημείο αφορά ακριβώς στο άρθρο 22.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, πρώτο βήμα για τη θωράκιση της διαφάνειας είναι η διασφάλιση ανάγνωσης πραγματικού ισολογισμού.

Παράλληλο βήμα για την κατοχύρωση της αξιοκρατίας είναι ένα διαφορετικό μοντέλο προσλήψεων προσωπικού.

Τέλος καθοριστικό βήμα περιστολής δημοσίων εξόδων μέσα μάλιστα σε περίοδο κρίσης είναι η ελάφρυνση του δημόσιου τομέα από βάρη αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να τα καλύψει η ανώνυμη εταιρεία.

Σας το ξαναλέμε δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα ισολογισμών, με θέματα που επιβαρύνουν οικονομικά το Δημόσιο, με θέματα βολέματος κομματικών ημετέρων, την ίδια στιγμή μάλιστα που στη Γενική Γραμματεία υπάρχει ενεργό, έμπειρο, αξιόμαχο προσωπικό, το οποίο με μια απλή παράταση της σύμβασής τους, τουλάχιστον έως το 2013, θα μπορούσε επαρκέστατα να καλύψει και τις δύο διοργανώσεις.
Δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα που προσβάλουν τη δημόσια αντίληψη, το δημόσιο συμφέρον.

Και δεν παίζουμε και δεν επιτρέπουμε παιχνίδια άλλων.

Και το τέταρτο σημείο κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, αφορά στα άρθρα 42 και 43.

Τα άρθρα αυτά αφορούν στην επέκταση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στον περιβάλλοντα χώρο της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ στο Ελληνικό καθώς και στην περιοχή εκτός του περιγράμματος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η αποσπασματική αδειοδότηση ενός ευρύτερου χωροταξικού έργου, αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου, χωρίς να είναι δυνατόν να διερευνηθούν και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις στο σύνολό τους και αθροιστικά στην ευρύτερη περιοχή, συνιστά σαλαμοποίηση του έργου και κατακερματισμό στο σχεδιασμό.

Η μετατροπή ενιαίων εκτάσεων πρασίνου σε χώρο τσιμέντου, η προσμέτρηση ως χώρου πρασίνου της υπογειοποιημένης λεωφόρου, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα περιβαλλοντικών εγκλημάτων για την περιοχή.

Εμείς το τονίζουμε, σχεδιασμοί που αφορούν τέτοιας κλίμακας παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα στην τοπική κοινωνία, ερήμην και κόντρα στα αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα.

Δεν μπορούν να γίνονται ερήμην και κόντρα αυτών που ονομάζουμε δημόσιο συμφέρον, κοινωνική διεκδίκηση, τοπική απαίτηση, εκφρασμένη λαϊκή βούληση.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών Αγώνων μόνο στη διάσταση της οργανωτικής επιτροπής.

Είναι λυπηρό να συζητάμε το θέμα των Μεσογειακών μόνο στη βάση των τεχνικών θεμάτων.

- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για το περιβάλλον με τη διοργάνωση των πρώτων πράσινων αγώνων ακολουθώντας τις περιβαλλοντικές προοπτικές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις οδηγίες των πράσινων αγώνων του Τορίνο.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής, για την ανασύσταση του οικοσυστήματος της περιοχής, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς παλινδρομήσεις.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την αναπτυξιακή έκρηξη της περιοχής, απαντώντας στις σύγχρονες ανάγκες, στις αδήριτες ανάγκες των δύο πόλεων που θα φιλοξενήσουν ένα γεγονός τέτοιου μεγέθους.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για το Μεσογειακό πολιτισμό, ξεκινώντας από το σημείο της ανάδειξής του έως το σημείο της διασύνδεσής του με το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων μας.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα έπρεπε να γίνουν σημείο αναφοράς για την ταυτότητα του πρότυπου των έργων, για τη συνεπή και χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για την μη υπερκοστολόγηση των έργων.
- Οι Μεσογειακοί Αγώνες όφειλαν να υλοποιήσουν χωρίς εκπτώσεις το τρίπτυχο Αθλητισμός- Πολιτισμός – Περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι,

Η επίκληση εκ μέρους της κυβέρνησης των αρχών της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του δημοσίου χρήματος και μάλιστα με τη μνημόνευση του νόμου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη βουλή αποτελούσε αποκλειστικά και μόνον επίκληση και όχι ουσία.

Και μάλιστα μια επίκληση, το βαθύ περιεχόμενο της οποίας ήταν πρόχειρο και θολό.

Από πλευράς μας προτείναμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου της Οργανωτικής Επιτροπής.

Και το κάναμε αυτό γιατί έχουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κορυφαίο γεγονός των Μεσογειακών Αγώνων.

Το κάναμε γιατί για το ΠΑΣΟΚ η διαφάνεια, ο έλεγχος και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος σημαίνει και θεσμική θωράκιση

Το κάναμε γιατί το ΠΑΣΟΚ, ως μελλοντική κυβέρνηση που θα διαχειριστεί το μεγάλο αυτό γεγονός, αρνείται να είναι δέσμιο θολών διαδικασιών, παραλείψεων και ύποπτων σκοπιμοτήτων.

Καταφέραμε αρκετά!!!!

Σε οργανωτικό επίπεδο διασφαλίσαμε την υψηλή λειτουργικότητα, την απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα, την απαιτούμενη ευελιξία, την προσδοκώμενη αξιοκρατία.

Σε διαχειριστικό επίπεδο προστατεύσαμε κατά το δυνατό τη διαφάνεια, την εποπτεία και τον έλεγχο του δημοσίου χρήματος.

Επιμένουμε να γίνουν δεκτά και τα καίρια σημεία που σας επισήμανα.

Όμως κύριε υπουργέ, παρά τις αιτιάσεις μας και λόγω της σοβαρής πίεσης χρόνου που προκύπτει με ευθύνη σας για τη διοργάνωση, λόγω της τεράστιας σημασίας της διοργάνωσης, λόγω της υπερτοπικής σημασίας που πιστεύουμε ότι έχει, θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής.  

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv