Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Ιθαγένεια, κατ'άρθρο

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

11/03/2010

Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις»

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

..................................

Το λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, μετά από αρκετές ώρες θα μιλήσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Στενοχωριόμουν και εγώ μαζί σας, κυρία Σακοράφα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι ο Κανονισμός.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ελπίζω κάποια στιγμή να τον αλλάξουμε προς όφελος των Βουλευτών, κύριε Πρόεδρε.
Θα μου επιτρέψετε πριν τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε, και παρ’ότι έχουν προηγηθεί αρκετοί συνάδελφοι, να αναφερθώ στο συνάδελφο τον κ. Βελόπουλο και θα ήθελα να του πω ότι παρ’όλο που διαφωνώ κάθετα και με τη θέση και με τις απόψεις που ο ίδιος, αλλά και το κόμμα του, εκφράζει η παιδεία μου και η δημοκρατία με υποχρεώνει να τον ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, να τον κρίνω και όταν μου δίνεται θέση στο Βήμα, να εκφράζομαι πάνω στα όσα έχει πει και όσα θα ήθελα και η ίδια να πω.
Εμένα δεν με τρομάζει η διαφορετικότητα και δεν θα πάψω ποτέ να αγωνίζομαι να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται και εκείνη. Θα ήθελα να πω όμως ότι τρεις μέρες μετά από αυτήν τη διαδικασία, παρακολουθώντας όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, θέλω να επισημάνω ότι είναι καλύτερα εμείς οι Βουλευτές να πείθουμε με επιχειρήματα και όχι με ένταση στη φωνή. Γι’ αυτόν το λόγο χαμογέλασα την ώρα που μου έκανε παρατήρηση.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το ανέφερα και στην τοποθέτησή μου επί της αρχής και θέλω να το επαναλάβω και τώρα. Το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε, δεν είναι σε καμία περίπτωση ελεήμων παραχώρηση της πολιτείας και προϊόν ανταποδοτικότητας, αλλά θεσμική και κατοχυρωμένη συμπερίληψη ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών στην ελληνική πολιτική κοινότητα. Αυτή η θεσμική κατοχύρωση στηρίζεται στο δίκαιο του ανθρώπου και του πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο μετατρέπει νούμερα χωρίς ταυτότητα και αναφορά, σε πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και επειδή, ακριβώς, είμαι περήφανη που συμμετέχω σ’ αυτήν τη διαδικασία και σαν Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και σαν μέλος του κόμματος που εκφράζει αυτήν τη θέση και την άποψη, θα ήθελα να σταθώ σε δύο-τρία σημεία, τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργούν παρερμηνείες και να ακυρώνουν αυτήν την ξεκάθαρη θέση.
Στο άρθρο 1Α παράγραφος 2 αναφέρεται: Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι, τουλάχιστον, τάξεων κ.λ.π. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι θα έπρεπε στο σημείο αυτό για το σκοπό μας που είναι η μόρφωση των παιδιών, να αναφερόμαστε, τουλάχιστον, στις έξι τάξεις του δημοτικού, να λάβει, δηλαδή, το παιδί τη στοιχειώδη παιδεία και μόρφωση.
Μπορεί να μου πείτε ότι γίνομαι λεπτολόγος αλλά το «επιτυχώς» τι ακριβώς σημαίνει, τι σηματοδοτεί;
Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι ψάχνουμε για αλλοδαπούς άριστους μαθητές. Γι’ αυτόν το λόγο και επειδή δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία δυνατότητα παρερμηνείας στο μέλλον, προτείνω να απαλειφθεί η λέξη «επιτυχώς».
Η ολοκλήρωση της παρακολούθησης των έξι τάξεων προϋποθέτει την προαγωγή από τάξη σε τάξη και ικανοποιεί πλήρως και το στόχο και το σκοπό μας. Θα ήθελα, λοιπόν, αν γινόταν να απαλειφθεί το «επιτυχώς». Ακριβώς, με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή την ελαχιστοποίηση αν όχι τον πλήρη αποκλεισμό του υποκειμενικού παράγοντα κρίσης, που αφορά στις προϋποθέσεις απόκτησης ιθαγένειας, θέλω να σταθώ και στο άρθρο 3.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ).
Πιστεύω ότι όλο το άρθρο, όπως είναι διατυπωμένο, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και το στόχο του νομοσχεδίου.
Ενώ έχουμε στα χέρια μας ένα νομοσχέδιο που η βασική και επί μέρους λογική κινούνται στην κατεύθυνση της ελευθερίας και της ισότητας, με το άρθρο 3 φθίνει αυτή η δυναμική και αδυνατίζει η λογική του. Και εξηγώ. Η παράγραφος α' αναφέρει σαν προϋπόθεση πολιτογράφησης, ο αλλοδαπός να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει επαρκώς; Πώς αντικειμενικοποιείται το επαρκώς; Ποιος το κρίνει; Με ποιες δομές που παρέχουμε, αξιώνουμε την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας; Θυμίζω ότι η πολιτεία δεν μπόρεσε να εγγυηθεί τα μαθήματα ελληνικής στα κέντρα εκπαίδευσης ανηλίκων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας επί μακρόν
διαμένοντος. Πώς και μέσα από ποιο σχεδιασμό, η πολιτεία θα ανταποκριθεί στην αντίστοιχη προϋπόθεση για την απόκτηση ιθαγένειας;
Και προχωρώ. Ο αλλοδαπός πρέπει να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και να έχει εξοικειωθεί πλήρως με τους θεσμούς και την πολιτική ζωή της χώρας. Πώς ελέγχεται αυτό; Τι σημαίνει ομαλά; Ένας πρόσκαιρα άνεργος αλλοδαπός, θεωρείται μη ενταγμένος στην οικονομική ζωή της χώρας;
Επίσης, για την ομαλή ένταξη συνεκτιμώνται η γνώση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, η κοινωνική δράση του, η συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτικές ενώσεις, συλλογικούς φορείς ή σωματεία με μέλη Έλληνες πολίτες, η φοίτηση σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, τυχόν συγγενικός τους δεσμός και εξ αγχιστείας με Έλληνα πολίτη, η κατά κυριότητα κτήση ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα πολύ πυκνό κόσκινο από το οποίο αρκετοί μετανάστες θα δυσκολευτούν να περάσουν. Και όλο αυτό το κόσκινο, επαφίεται στην υποκειμενική κρίση, γνώμη και άποψη των μελών της επιτροπής.
Θέλω να κάνω σαφές ότι δεν είμαι αντίθετη σε μία διαδικασία που θα διαπιστώνει τα παραπάνω, αρκεί όπως επανέλαβα, να παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον θέλει και επιθυμεί και κυρίως -εδώ είμαι απόλυτη- να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η αντικειμενική κρίση και αξιολόγηση.
Είναι γνωστό ότι όσο φεύγουμε από την αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων και περνάμε σε υποκειμενικά και αφηρημένα χαρακτηριστικά, όπως η επάρκεια, η ομαλότητα, η συμμετοχή, τόσο η απόδοση της ιθαγένειας από νομοθετική πράξη μετατρέπεται σε πολιτική και εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική βούληση.
Και αυτό πρέπει να πω, ακριβώς επειδή παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, με ανησυχεί. Με ανησυχεί η χρήση των γενικών και αφηρημένων εννοιών σαν εμπόδιο για την απόκτηση της ιθαγένειας. Και μάλιστα με ανησυχεί και σε ένα γενικότερο επίπεδο, ιδεολογικό και πολιτικό. Αυτό που ονομάζεται τεστ, επί της ουσίας είναι η συνέντευξη. Θεσμοθετούμε τη συνέντευξη, για την κατάργηση της οποίας στο παρελθόν δώσαμε μάχη για τον πολύ απλό λόγο ότι μία επιτροπή υποκαθιστά το νόμο.
Φοβάμαι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν ισχύσει το άρθρο αυτό, κάποια στιγμή θα γίνει το βήμα και για να καταστρατηγηθεί ο νόμος, αλλά και για να περιοριστούν οι πολιτογραφήσεις. Προτείνω, λοιπόν, την απαλοιφή του κύριε Υπουργέ.
Σε κάθε άλλη περίπτωση όμως πρέπει να πούμε, πώς ο αλλοδαπός και μέσα από ποια δομή, θα μάθει την ελληνική. Αυτό πρέπει να το προβλέψουμε ρητά. Αλλιώς είναι σαν να απαιτούμε να είναι κάποιος καθαρός, αλλά δεν του δίνουμε νερό να πλυθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι ειλικρινά που στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου πολλές τοποθετήσεις περιστράφηκαν γύρω από νούμερα, ποσοστά, συμφέροντα και σκοπιμότητες. Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένη να πω ότι πολλές από τις τοποθετήσεις από συγκεκριμένη πλευρά συναδέλφων, μέσα από τη επιστημονική και αριθμητική προσέγγιση, προσπάθησαν περίτεχνα να κρύψουν το ιδεολογικό στίγμα. Ίσως, όμως, αυτή η έντεχνη απόκρυψη να σημαίνει και την ελάχιστη αμφιβολία για τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα.
Σε κάθε περίπτωση, αρνούμαι να φοβάμαι για την καταγωγή μου, για την εθνική μου ταυτότητα, για τον πολιτισμό μου, για όλα όσα με χαρακτηρίζουν Ελληνίδα. Και όλα αυτά δεν μπορώ να τα θεωρώ ως κόσμημα που το φορώ και το επιδεικνύω όποτε έχω ανάγκη καλλωπισμού, αλλά και να φοβάμαι μη μου το κλέψουν.
Αλλά είναι κληρονομιά αιώνων, αγώνων αιώνων και κατακτήσεις ποτισμένες με αίμα ανθρώπων με διάφορο χρώμα, διάφορη γλώσσα, διάφορη θρησκεία, διάφορους πολιτισμούς. (Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού.)

Είμαι περήφανη, λοιπόν, και το επαναλαμβάνω και σαν Βουλευτής αυτής της Βουλής και σαν μέλος του ΠΑΣΟΚ και σαν Ελληνίδα πολίτης που υποστήριξα και ψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
« Η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει προβλήματα στην χώρα μας στο μέλλον »