Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, 17 Φεβουαρίου 2009

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Ενημέρωση της Επιτροπής οδικής Ασφάλειας για τις προτάσεις του ΤΕΕ  σχετικά με τη διαμόρφωση του εθνικού σχεδίου οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2010-2020 (1η συνεδρίαση)

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου και Παρατηρητηρίου Ελλάδας έρχονται στην Επιτροπή να μας ενημερώσουν. Πριν από λίγες μέρες είχα μια συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Αλαβάνο, και τον ευχαριστώ για την ενημέρωση που μου έκανε Το συμπέρασμα της συνάντησης αυτής ήταν ότι άμεσα πρέπει να γίνει η ενημέρωση από την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει θέσεις και προτάσεις για τη διαμόρφωση του νέου εθνικού σχεδίου οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2010 - 2020. Έχει υποβάλει, ήδη, το σχέδιο αυτό στην Κυβέρνηση, δια μέσω των αρμόδιων Υπουργών και, παράλληλα, το θέτει σε τρίμηνο δημόσιο διάλογο, καλώντας τους φορείς, μηχανικούς και κάθε Έλληνα πολίτη να συμβάλλει με ιδέες και απόψεις, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα ρεαλιστικό και αξιόπιστο εθνικό σχέδιο. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δυστυχώς, όσον αφορά στην οδική ασφάλεια στη χώρα μας, η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. και να απέχει σε ποσοστό περίπου 50% από το στόχο που είχε θέσει για το 2010.
Είναι κατανοητό απ' όλους - και από το σχέδιο το οποίο στάλθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο - ότι είναι τρεις οι άξονες, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούμε και εκτιμώ ότι και η ιεράρχηση τους θα πρέπει να γίνει με τη σειρά που θα τους αναφέρω. Ο πρώτος άξονας είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών της Ε.Ε., καθόσον, αναντίρρητα, η εμπειρία δείχνει ότι έχουν αποτελέσματα, όπως εφαρμόζονται και είναι απόρροια μελετών και εφαρμοσμένων πρακτικών σε χώρες όπου η οδική ασφάλεια γνωρίζει πρωτόγνωρα για εμάς στάνταρ. Επειδή αυτό είναι υποχρεωτικό, εκτιμώ ότι πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά μας, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατόν.
Ο δεύτερος άξονας - ίδιας σπουδαιότητας, όσον αφορά στην επικαιροποίησή του με τον πρώτο - είναι η προσαρμογή και επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν σε όλες τις παραμέτρους, οι οποίες επηρεάζουν και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του εθνικού δικτύου της χώρας μας. Θα αναφερθούν και οι προσκεκλημένοι μας σε αυτό, αλλά θα διαβάσετε και στο υπόμνημα που θα σας μοιραστεί ότι μπορεί, μεν, οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στην κατασκευή του οδοστρώματος και μόνο, π.χ., να ενσωματώνουν όλες τις τελευταίες επιστημονικές απαιτήσεις, την ίδια στιγμή, όμως, οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στο στηθαίο και στις οδικές συνδέσεις, να παραμένουν με τις απαιτήσεις του 1980. Δεδομένου ότι και πολλά οδικά έργα βρίσκονται στην ολοκλήρωση και την παράδοσή τους και αρκετά άλλα είναι σε εξέλιξη κατασκευής, με τη διαδικασία της παραχώρηση σε ιδιώτες, είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη, από πλευράς μας, να επικαιροποιήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους, γιατί σίγουρα αυτό θα σημάνει πιθανόν ακόμα και τροποποιήσεις σε υπογεγραμμένες συμβάσεις ή και σε προκηρύξεις. Στα δύο αυτά ζητήματα προτεραιότητας η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου θεωρώ ότι μπορεί να είναι ουσιαστική και καταλυτική και νομίζω ότι εδώ θα σας πιέσουμε και θα σας χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ.
Ο τρίτος άξονας είναι οι παρεμβάσεις στον ευρύτερο διοικητικό τομέα και αφορούν φυσικά στους θεσμικούς παράγοντες που είτε τώρα έχουν την ευθύνη είτε πρέπει να δημιουργηθούν, ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που θα έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, παρακολούθησης και υλοποίησης, φυσικά, όλων των μέτρων που αφορούν στην οδική ασφάλεια.
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω το θέμα στο οποίο είχα αναφερθεί και την προηγούμενη φορά και που περιέχει όλα τα παραπάνω και όλα όσα θα μπορούμε να σκεφτούμε - απευθύνομαι σε όλους σας – και δεν είναι άλλο από το θέμα της παιδείας, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από την νηπιακή, τη μικρότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά διαχεόμενη να μπορέσει να επηρεάσει και τους θεσμικούς παράγοντες της χώρας, αλλά και έναν έκαστο τους πολίτες.

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
« Η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει προβλήματα στην χώρα μας στο μέλλον »