Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Συμβασιούχοι Γ.Γ.Α.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό : Πολιτισμού & Τουρισμού Κο Παύλο Γερουλάνο

Θέμα: “Συμβασιούχοι Γ.Γ.Α.”

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εργάζονται 67 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδου σπουδών, οι οποίοι είχαν αρχικά προσληφθεί από τον ΟΠΑΠ με την πρωτότυπη εργασιακή σύμβαση της μιας ημέρας.
Οι υπάλληλοι αυτοί αποσπάστηκαν στη ΓΓΑ αρχικά με τον Ν.2947/2001 για την υποστήριξη της ΓΓΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και εν συνεχεία ακολούθησαν πέντε (5) επανειλημμένες διατάξεις νόμων 3320/2005, 3448/2006, 3708/2008, 3756/2009 και 3878/2010 που εκδόθηκαν κατά καιρούς με υπουργικές αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ, παρατείνοντας έτσι την απόσπαση τους στη ΓΓΑ, καλύπτοντας μέχρι σήμερα έξι (6) επαναλαμβανόμενες διαδοχικές συμβάσεις οι οποίες υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο της υπηρεσίας και μάλιστα χωρίς καμία εργασιακή διακοπή.
Η τελευταία διάταξη νόμου (3878/2010) ρυθμίζει την παράταση της απόσπασης του ανωτέρω προσωπικού μέχρι την 31-12-2010 με σκοπό, όπως ρητά αναφερόταν και στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, την υποβοήθηση της προετοιμασίας και διεξαγωγής τον Μεσογειακών Αγώνων 2013.
Επειδή και σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως τα SPECIAL OLYMPICS 2011, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης 2011 και, κυρίως, οι Μεσογειακοί Αγώνες 2013.
Επειδή με την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι επιβεβλημένο να αξιοποιούμε στο έπακρο το υπάρχον προσωπικό αντί να προσλαμβάνουμε νέο, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο, νέα γενιά συμβασιούχων.
Επειδή οι παραπάνω υπάλληλοι της ΓΓΑ βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια σε μια άτυπη ομηρία που κατά καιρούς έχει στηλιτευθεί από όλες ανεξαρτήτως τις πολιτικές παρατάξεις.
Επειδή, τουλάχιστον μέχρι την τέλεση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 οι υπάλληλοι αυτοί θα εξακολουθήσουν να είναι χρήσιμοι, πλην όμως η τελευταία νομοθετική ρύθμιση του ΥΠ.ΠΟ.Τ προβλέπει την παράταση της απόσπασής τους, μόνο μέχρι την 31-12-2010, παρατείνοντας έτσι την αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.
Επειδή το εργασιακό καθεστώς των παραπάνω υπαλλήλων είναι πραγματικά τελείως ιδιόμορφο και δεν εντάσσεται σε κανένα από τα γνωστά περί συμβασιούχων καθεστώτα διότι οι συμβάσεις τους, δεν είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ούτε έργου, αλλά συμβάσεις που καλύπτουν πολιτικές απορρύθμισης και που μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε πριν την λήξη της απόσπασης τους, εξαιτίας της σύμβασης μιας ημέρας που έχουν υπογράψει,
Επειδή πρόκειται περί παράτασης της απόσπασης και όχι περί ανανέωσης της σύμβασης τους,
Επειδή για τους παραπάνω λόγους είναι επιβεβλημένη η παράταση της απόσπασης των παραπάνω υπαλλήλων στην ΓΓΑ μέχρι την 31-12-2013 , ώστε να μην κινδυνεύσουν να βρεθούν «στο δρόμο» κατά το μεσοδιάστημα από 31-12-2010 μέχρι και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μόνιμη εργασιακή τακτοποίηση τους ή εναλλακτικά η πρόβλεψη στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για επαναφορά τους στον αρχικό εργασιακό τους φορέα (ΟΠΑΠ Α.Ε.) πριν τη λήξη της απόσπασής τους στη Γ.Γ.Α., σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρίας και με πλήρη απασχόληση, όπως άλλωστε προβλέφθηκαν για υπαλλήλους του οργανισμού τον Φεβρουάριο του 2009 και 2010 αντίστοιχα, αγνοώντας την ύπαρξη των 67 εργαζομένων.

Ερωτάται ο Κος Υπουργός,
Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των παραπάνω εργαζομένων, ώστε να μην χάσουν ούτε για μια ημέρα την εργασία τους που νομίμως και δικαίως ασκούν όλα αυτά τα χρόνια;


Η ερωτώσα Βουλευτής

______________
Σοφία Σακοράφα

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Ανεξαρτησία των Στατιστικών Αρχών στην Ε.Ε. και η υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου.