Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

2007 - 2009

Ερασιτεχνική ΑΕΚ, συζήτηση ερώτησης

 

Συζήτηση της ερώτησης της κας Σακοράφα προς τον Υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών τμημάτων κ.λ.π.

Προϋπολογισμός 2009

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009»

 19 Δεκεμβρίου 2008

 

19/12/2008

Σύμφωνο συμβίωσης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008
Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»
 

05/11/2008

Ολυμπιακή Α.Ε.

Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»

4 Νοεμβρίου 2008

 

04/11/2008

Ολυμπιακή, εργαζόμενοι

Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την 'Εκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις Εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.»

 24 Οκτωβρίου 2008

 

24/10/2008

Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, επί των άρθρων

Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις»
 

Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, επί των άρθρων

Συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις»

Βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις»

Σύμβαση “Deutsche Telecom AG”

Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Deutsche Telecom AG”

18 Ιουνίου 2008
 

18/06/2008

Συνθήκη Λισσαβώνας

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Συζήτηση επί των προτάσεων που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και 100 Βουλευτές του κόμματός του, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και 21 Βουλευτές του κόμματός της, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος και 13 Βουλευτές του κόμματός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαίκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι 9 Βουλευτές του κόμματός του με τις οποίες ζητείται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ψηφισμένο νομοσχέδιο: «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»

17 Ιουνίου 2008
 

Ελληνιάδα

Συζήτηση επί της «Ετήσιας Εκθέσεως 2007» του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού
 

Συζήτηση ερώτησης για την ΕΟΦΠ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης σχετικά με παράνομες χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.)

29 Μαΐου 2008

Δομημένα ομόλογα

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και οι 101 Βουλευτές του Κόμματός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων

 28 Μαΐου 2008

 

28/05/2008

Προστασία πολιτιστικών αγαθών

Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατάξεις»
 

03/04/2008

Δημοψήφισμα για το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξανδρος Αλαβάνος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές των κομμάτων τους, για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο ψηφισμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»

02/04/2008

Πρόταση δυσπιστίας

Συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεώργιος Παπανδρέου και ογδόντα εννέα (89) Βουλευτές του Κόμματος του.

27/03/2008

Συζήτηση ερώτησης για την Επαγγελματική εκπαιδευση

Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά
με την πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί σε διαρκή υποβάθμιση την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας, με ασαφές θεσμικό πλαίσιο, αβέβαιη σχέση με τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., παντελή έλλειψη ειδικών
βιβλίων, υποβάθμιση των μαθημάτων ειδίκευσης, διοικητική και οργανωτική υποβάθμιση που οδηγούν σε ραγδαία μείωση των μαθητών και του κύρους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

 25 Ιανουαρίου 2008

 

25/01/2008

Κρατικός προϋπολογισμός 2008

Συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: « Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008 »

20/12/2007

Προϊστάμενοι στην Εκπαίδευση

Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων στην Εκπαίδευση
 

10/12/2007

Επίδομα θέρμανσης

Συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Επίδομα θέρμανσης»
 

05/12/2007

Το πρόβλημα των ναρκωτικών

Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακομματικής Επιτροπής: «Για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών»

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.