Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Κονδύλια ΕΣΠΑ για την Παιδεία

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ προς την Υπουργό : Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Κα Ά. Διαμαντοπούλου

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010
 

Θέμα: “ Άλογη διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Παιδείας”

Η πολιτική λιτότητας του Μνημονίου έγινε αισθητή αμέσως και στο χώρο της παιδείας.
Με κενά σε εκπαιδευτικούς, με την υποβάθμιση της Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων εξωτερικού, με περικοπές στις μετακινήσεις μαθητών και ψαλίδισμα στα κονδύλια των Σχολικών Επιτροπών και με την εκκρεμότητα διορισμού των διοριστέων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς νιώθουν καθημερινά τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών για την Παιδεία, πριν ακόμα από το προβλεπόμενο 2,96% του ΑΕΠ για την Παιδεία για το 2011.
Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, η ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται έτοιμη να διαθέσει αξιοσημείωτα ποσά, πάνω από 40 000 000 ευρώ,για σκοπούς όπως ''α) ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης β) τη δημοσιότητα και γ) την πληροφόρηση'', με πρόβλεψη για μισθούς συμβούλων που ξεπερνούν τα 20.000.000€.
Ενδεικτική εξάλλου της πολιτικής του ΥΠΔΜΘ είναι η διάθεση ήδη 343.150 € για την ''Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών και πολιτικών παρεμβάσεων του ΥΠΔΒΜΘ'' και 60.000€ για την καταγραφή τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών καθώς και των φορέων που τα εκδίδουν, για δράσεις, δηλαδή, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες διοικητικές ή άλλες δομές του ίδιου του Υπουργείου (Διευθύνσεις και Περιφέρειες, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κ.α.).
 

Επειδή τη στιγμή που κόπηκαν κονδύλια από την παιδεία, το υπουργείο διαθέτει ποσά για διαφήμιση !
Επειδή το 2% του συνόλου του Επιχειρησιακού προγράμματος των 2δις€ είναι 43.000.000€, ποσό που το χρειάζεται η εκπαίδευση σε δράσεις πιο κοντά στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων για μια στρατηγική ανάκαμψης.
Επειδή το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να προκρίνει την Παιδεία έναντι της διαφήμισης.


Ερωτάται η Κα Υπουργός,
- Έχετε πρόθεση να αξιοποιήσετε το έργο που ήδη επιτελείται στο ίδιο το Υπουργείο και τους Οργανισμούς του;
- Προτίθεστε να αναθέσετε σε Οργανισμούς και δομές του ΥΠΔΜΘ να ολοκληρώσουν τα προβλεπόμενα έργα και δράσεις, εξοικονομώντας υψηλά ποσά δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος;
- Προτίθεστε να προβείτε σε αναπροσανατολισμό των κονδυλίων που διατίθενται από το ΕΣΠΑ σε δράσεις και έργα που να άπτονται άμεσα σε κάλυψη εκπαιδευτικών ελλειμμάτων;


Η ερωτώσα Βουλευτής


Σοφία Σακοράφα

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv