Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Διαθεσιμότητα των Σχολικών Φυλάκων

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- Εσωτερικών.

  • Θέμα: «Διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων.»

V

Αθήνα, 12/9/13

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 90 του Ν. 4172/2013 και τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, από τις 23 Ιουλίου 2013 οι Υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι υπηρετούσαν στους Δήμους όλης της Χώρας έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους.

Επειδή σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων διαρκεί οκτώ (8) μήνες.
Επειδή σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των ανωτέρω διατάξεων η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων με αντίστοιχη θέση εργασίας (ΙΔΑΧ), που επίσης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.
Επειδή ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν 2 μήνες από την τοποθέτησή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, χωρίς οι Σχολικοί Φύλακες να έχουν ενημερωθεί για το εάν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μετάταξης ή μεταφοράς τους σε νέες θέσεις.
Επειδή πολύτιμος χρόνος παρέρχεται και οι ανωτέρω Υπάλληλοι θα οδηγηθούν αυτοδικαίως στην απόλυση με την εκπνοή του ασφυκτικού 8μηνου.
Επειδή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολικά κτίρια παραμένουν χωρίς της δέουσα και απαραίτητη φύλαξη, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές και τους γονείς, ενώ είναι πολύ πιθανό προκληθεί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, λόγω των ζημιών που μπορεί να προκύψουν στα αφύλακτα κτίρια.
Επειδή οι 2.500 περίπου Σχολικοί Φύλακες και οι οικογένειές τους, βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας και αβεβαιότητας, ανησυχώντας βάσιμα ότι θα οδηγηθούν στην απόλυση.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1.Οι Υπάλληλοι ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας από τις 23 Ιουλίου 2013, θα μεταταχθούν ή θα μεταφερθούν σε νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, τις ανεξάρτητες αρχές, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού πριν την πάροδο οκτώ μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία και αν ναι σε ποιές ενέργειες έχετε προβεί, ώστε η μετάταξη ή η μεταφορά τους να ολοκληρωθεί πριν την πάροδο του οκταμήνου;
2.Η μετάταξη ή μεταφορά θα αφορά το σύνολο του προσωπικού των Σχολικών Φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή κάποιοι από αυτούς θα προστεθούν στο ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες περίπου συμπατριωτών μας που βρίσκονται στην ανεργία και τη φτώχια;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Στρατούλης Δημήτριος
Αλέξης Μητρόπουλος
Βούτσης Νικόλαος
Σακοράφα Σοφία

 

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών εδώ

Ηαπάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης εδώ

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ