Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Ετήσια απόδοση ποσοστού 15% της Ειδικής Εισφοράς του ά 19 στους Δήμους με διυλιστήρια πετρελαίου

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς :
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κο Ιωάννη Μανιάτη
- Οικονομικών Κο Ιωάννη Στουρνάρα

Θέμα: “Ετήσια απόδοση ποσοστού 15% της Ειδικής Εισφοράς του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (230/Α) στους Δήμους με εγκατεστημένα διυλιστήρια πετρελαίου”           V

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ποσοστό 15% επί της Ειδικής Εισφοράς (1,2%) στην αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι εταιρίες εμπορίας κ.α, αποτελεί Ειδικό τέλος, αντισταθμιστικού χαρακτήρα, για την ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των Δήμων στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν διυλιστήρια. Η απόδοση στο ακέραιο του ποσοστού 15% στους δικαιούχους Δήμους προβλέπεται από την παρ.2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει και δεσμεύει την Κεντρική Εξουσία. 

Επειδή επικρατεί πλήρης σύγχυση και αδιαφάνεια: α) για το ετήσιο διαμορφωθέν ύψος της εισπραττόμενης Ειδικής Εισφοράς (1,2%), β) για το ποσοστό περικοπής του προς απόδοση πόρου από τον Υπουργό των Οικονομικών, γ) για το ποσοστό διάθεσής του από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στους δικαιούχους Δήμους, δ) για τον τρόπο υπολογισμού των ποσοστών κατανομής του ανά Δήμο και - επιπλέον - επειδή παρακρατείται και δεν αποδίδεται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί,
1)Σε ποιες συγκεκριμένες διατάξεις νόμων στηρίχτηκαν οι περικοπές του Ειδικού Τέλους Πετρελαιοειδών (15%) που εισπράχτηκε κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012;
2)Σε ποιες συγκεκριμένες διατάξεις νόμων στηρίχτηκε η παρακράτηση της διάθεσής του εντός των νομίμων προθεσμιών κατά τα έτη 2010 , 2011 και 2012;
3)Αναλαμβάνουν την δέσμευση να αποδώσουν στο μέλλον τα παρακρατηθέντα ποσά;
4)Βεβαιώνουν την μη κατάργηση της απόδοσης του 15% της Ειδικής Εισφοράς (1,2%) στους δικαιούχους Δήμους;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Παρακαλώ για την κατάθεση:
1)Των εισπραχθέντων ποσών της Ειδικής Εισφοράς (1,2%) της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, ανά έτος, για την χρονική περίοδο από 2003 έως και 2012 καθώς και των εγγράφων του Υπουργείου των Οικονομικών που τα πιστοποιούν.
2)Των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες δεν αποδίδονται στο ακέραιο στους δικαιούχους Δήμους τα ανωτέρω εισπραχθέντα ποσά κατά τα έτη 2009 έως και 2012.
3)Των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΚΑ με τις οποίες διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους τα χρηματικά ποσά του Ειδικού Τέλους από το 2004 έως και το 2013.
4)Τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού των ποσοστών της κατανομής ανά δικαιούχο Δήμο που δηλώνονται στην Υπουργική Απόφαση Δ2/Γ/27416 (ΦΕΚ 2783/2.12.2011).


Η ερωτώσα Βουλευτής

Η απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εδώ
______________
Σοφία Σακοράφα
 

 

Η απάντηση του Υπουργείου ΠΕΚΑ εδώ

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ