Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Την τελευταία διετία χορηγήθηκαν στο διυλιστήριο ΕΛΠΕ ΒΕΕ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς :
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κο Ιωάννη Μανιάτη
- Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κο Κων/νο Χατζηδάκη
- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

v

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Την τελευταία διετία χορηγήθηκαν στο διυλιστήριο ΕΛΠΕ ΒΕΕ:

1) η με α.π Δ3/Α/13608/20.7.2012 Άδεια λειτουργίας του Υφυπουργού ΠΕΚΑ
2) η με α.π Δ3/Α/7855/20.7.2012 Άδεια λειτουργίας του Υφυπουργού ΠΕΚΑ και
3) η ΚΥΑ με α.π Δ3/Α/2753/123.2013 Άδεια Λειτουργίας των Υπουργών ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ωστόσο, σοβαρά ρυπαντικά επεισόδια προερχόμενα από τις νέες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στην Ελευσίνα έχουν λάβει χώρα.
Επιπλέον, τα δύο διυλιστήρια των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο διασυνδέονται με 2 Αγωγούς μεταφοράς προϊόντων Φ 12’’ και Φ 16’’ οι οποίοι διέρχονται και από κατοικημένες περιοχές της Ελευσίνας, την Μάνδρας και του Ασπροπύργου.


Για τους παραπάνω λόγους ζητώ να κατατεθούν:
1)Τα έγγραφα των υπ’ αριθμ. 15,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28 στοιχείων που αναφέρονται στο προοίμιο της 1ης εκ των ανωτέρω Άδειας Λειτουργίας.
2)Τα έγγραφα τω υπ’ αριθμ. 15, 18,19,20,21,22,23,24,25,27,28 στοιχείων που αναφέρονται στο προοίμιο της 2ης εκ των ανωτέρω Άδειας Λειτουργίας.
3)Τα έγγραφα των υπ’ αριθμ. 14, 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29 και 30 στοιχείων που αναφέρονται στο προοίμιο της ΚΥΑ, 3ης εκ των ανωτέρω Άδειας Λειτουργίας.
4)Τα τοπογραφικά διαγράμματα – οριζοντιογραφίες, κλίμακας 1:500, αποτύπωσης των 2 ανωτέρω υφιστάμενων Αγωγών, στο τμήμα της διέλευσής τους, από τα ΕΛΠΕ ΒΕΕ έως τα ΕΛΠΕ ΒΕΑ.

Η Βουλευτής


______________
Σοφία Σακοράφα 

Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ εδώ

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ