Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Επείγουσες ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών-κατ΄αρθρο

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Η ομιλία της Σοφίας Σακοράφα στην κατ΄άρθρο συζήτηση του σ/ν ''Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών''

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου δόθηκε η ευκαιρία στις τοποθετήσεις μου και στην Επιτροπή, αλλά και προχθές στην Ολομέλεια, να αναπτύξω αρκετά διεξοδικά τις θέσεις μου για την τοπική αυτοδιοίκηση, και ως εκ τούτου, τις πολιτικές μας διαφορές, τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην πρακτική εφαρμογή του νομοσχεδίου μας για την αναδιοργάνωση του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας.
Στη βάση αυτή, κάναμε πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση άρθρων και διατάξεων του νομοσχεδίου. Όμως, θα σταθώ κυρίως στα άρθρα που εκτός του ότι αντανακλούν τη δική σας αντίληψη για το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, αναδεικνύουν και καταδεικνύουν και τη γενικότερη αντίληψη της Κυβέρνησης, η οποία στο βωμό της άγριας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζει, δεν διστάζει να πλήττει και να ακυρώνει τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στα άρθρα 2 και 3 παρεμβαίνετε νομοθετικά σε διαδικασίες που αφορούν πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές εκλεγμένων εκπροσώπων, επιβάλλετε νομοθετικά διοικητικές συνέπειες σε περίπτωση έκφρασης και στάσης πολιτικής προσπαθώντας πιθανά να θεραπεύσετε ή να προλάβετε τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. Τι σημαίνει, κύριε Υπουργέ, «ανεξαρτητοποίηση», ώστε να προβλέπεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα; Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες που σε κάθε περίπτωση και αφουγκράζονται και εκφράζουν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων και κατ’ επέκταση την πολιτική στάση των εκλεγμένων; Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι διατάξεις υπηρετούν οποιαδήποτε οργανωτική ανάγκη, παρά μόνο πολιτικές σκοπιμότητες. Καταψηφίζουμε τα άρθρα 2 και 3.
Αυτή όμως η φιλοσοφία σας εκφράζεται και στο άρθρο 4. Με πρόφαση την αδυναμία της επιλογής του «συμπαραστάτη του δημότη» προβλέπετε τον διορισμό του. Παρ’ όλο που διαφωνούμε με το θεσμό έτσι όπως προβλέπεται στον «Καλλικράτη», είχαμε καταθέσει πρόταση ώστε να εξασφαλίζεται η επιλογή του και όχι ο διορισμός, δηλαδή αναγκαία πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία τα 2/3, στη δεύτερη τα 3/5, στην τρίτη το 50% συν 1 και την αγνοήσατε. Συνεπώς, το καταψηφίζουμε όπως έχει.
Η λογική συνέχεια της πολιτικής σας αντίληψης είναι το άρθρο 16. Πάλι σαν αποτέλεσμα μίας διαρκούς προπαγάνδας περί της λειτουργίας και αναποτελεσματικότητας των θεσμικών διαδικασιών εισάγετε το διευθυντικό δικαίωμα του δημάρχου δίνοντάς του το δικαίωμα να συμπεριφέρεται σαν διευθυντής και ιδιοκτήτης επιχείρησης. Και το είχατε κάνει τόσο φωναχτό που μάλλον κάτω από την πίεση των δικών σας ανθρώπων αναγκαστήκατε το απαράδεκτο «πέντε συν πέντε έτη» να το κάνετε «δύο συν δύο», απαξιώνει θεσμούς, λειτουργεί πελατειακά και νομιμοποιεί την αυθαιρεσία. Το καταψηφίζουμε.
Συμπληρώνετε αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις με τις οικονομικές διατάξεις σε πλήρη εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων κλείνοντας και όποια κενά και πιθανώς είχε αφήσει το μεσοπρόθεσμο.
Στο άρθρο 21 έντεχνα προβλέπετε την αυτοφορολόγηση, τα δυνητικά τέλη δηλαδή. Το καταψηφίζουμε.
Στα άρθρα 41 και 42 δημιουργείτε το πιο ασφυκτικό πλαίσιο εφαρμογής του παρατηρητηρίου οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία τους δήμους με τόσο άμεσο τρόπο, ώστε και από τους υποστηρικτές της πολιτικής σας να επισημαίνεται ότι είναι πολιτικά ανεφάρμοστα. Τα καταψηφίζουμε.
Με το άρθρο 38 πάλι, με ωραίες διατυπώσεις πιστοποιείτε τη σταδιακή έως οριστική αποχώρηση του κράτους από τις συνταγματικές υποχρεώσεις του φορτώνοντας για άλλη μία φορά τα βάρη στους πολίτες μέσα από τη μέθοδο των προγραμματικών συμβάσεων για υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένο να παρέχει και το κράτος και δι’ αυτού η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το καταψηφίζουμε.
Συνεχίζετε να αφαιρείτε πόρους, από τους ήδη ελάχιστους που έχετε αφήσει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το άρθρο 54 για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αξία». Το καταψηφίζουμε.
Με το άρθρο 62 νομιμοποιείτε πλήρως τις απευθείας αναθέσεις χωρίς κανέναν προηγούμενο έλεγχο. Το καταψηφίζουμε.
Όπως, επίσης, καταψηφίζουμε και το άρθρο 63, διότι με πρόφαση τον έλεγχο δημιουργείτε ένα γραφειοκρατικό τέρας και εννοώ την «Επιτροπή Παραλαβής» που δεν θα λειτουργήσει, όπως σας το επισημαίνει και η ίδια η ΚΕΔΕ.
Άφησα τελευταίο το άρθρο 45, το οποίο το θεωρούμε από μόνο του την πιο ξεκάθαρη απόδειξη και περιγραφή των στόχων σας.
Ανταποδοτικά Τέλη –όπως τόνισα και σε προηγούμενη ομιλία μου- είναι η βάση της φιλοσοφίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί αφορούν σε συγκεκριμένες, υποχρεωτικές, ελάχιστες υπηρεσίες που παρέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους πολίτες τους και επιτρέπουν έτσι την άμεση αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τον έμμεσο έλεγχο της ποιότητας διαχείρισης των εσόδων του δήμου από την πλευρά των πολιτών.
Θα επαναλάβω ότι σε πρώτη φάση η δυνατότητα που δίνεται και η εκχώρηση και ενεχυρίαση αυτών των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη αφορά στην απόλυτη εξασφάλιση των κερδών από την ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών βάζοντας παράλληλα σε άμεσο κίνδυνο απόλυσης όλους όσους μισθοδοτούνται από τα ανταποδοτικά τέλη. Το λέω επιγραμματικά: Και εξασφαλισμένα κέρδη για τους συγκεκριμένους εργολάβους των σκουπιδιών και προοπτικά φτηνό και ειδικευμένο –μάλιστα- εργατικό δυναμικό. Το καταψηφίζουμε.
Στο άρθρο 77 είχαμε ζητήσει να προσκομιστούν στοιχεία που συνηγορούν στην ανάγκη αυτής της ρύθμισης, αλλά και απαλλαγής, ώστε να αξιολογηθεί και σε ποιους αφορά και σε τί ποσά αναφέρεται και για ποιον λόγο δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα και γιατί δίνεται αυτή η πάρα πολύ μεγάλη παράταση προσαρμογής. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και το καταψηφίζουμε.

Για το άρθρο 78, που αφορά τα περίπτερα, είχαμε ζητήσει να αποσυρθεί, γιατί είναι ένα πρόχειρο και πιθανά εγείρει και θέματα αντισυνταγματικότητας. Επιβεβαιωθήκαμε μόνο και μόνο από το πλήθος νομοτεχνικών βελτιώσεων που φέρατε. Το καταψηφίζουμε με αυτό το σκεπτικό, διότι το θεωρούμε πρόχειρο και αποσπασματικό.
Λόγω έλλειψης χρόνου και για να μην υπάρχει παρεξήγηση με τη λογική που ανέπτυξα στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, δηλώνουμε «παρών» στα άρθρα 8, 12, 17, 20, 22, 26, 49, 52, 53, 71, 72, 73, 75, 76 και 80, διότι βελτιώνουν μεν διατάξεις του «Καλλικράτη» ως έχει, αλλά επί της ουσίας δεν λύνουν πολιτικά και πρακτικά ζητήματα. Ψηφίζουμε τα υπόλοιπα, τα οποία επιλύουν τεχνικά ζητήματα.
Κλείνοντας, επαναφέρω προτάσεις και τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και αφορούν συγκεκριμένες ειδικές ρυθμίσεις.
Κατ’ αρχάς, προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 30 εδάφιο ως εξής: «Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ του ν. 3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ Α΄ 18), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και, εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες».
Λύνει προβλήματα αποσπασμένων που έχουν να πληρωθούν από τον περυσινό Σεπτέμβρη, λόγω ερμηνείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως επισημαίνει και η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής.
Το καταθέτω τώρα, για να το δουν οι σύμβουλοί σας και πριν τελειώσει η συζήτηση να μας απαντήσετε αν θέλετε να το ρυθμίσετε, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι οικογένειες.
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είχαμε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, τη με αριθμό 1324 τροπολογία για τη μείωση των παραβόλων στις εκλογές. Την υπενθυμίζω. Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες την θεωρώ απόλυτα λογική.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόμη, κύριε Πρόεδρε.
Είχαμε καταθέσει, επίσης, την τροπολογία 1325, που λύνει προβλήματα λειτουργίας και επάρκειας των ΔΕΥΑ χωρίς κόστος. Σας την υπενθυμίζω. Υπάρχει χρόνος να ληφθεί υπ’ όψιν και να λυθούν λειτουργικά προβλήματα.
Υπενθυμίζω και την τελευταία τροπολογία 1302, που αφορά στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο στην Καλλιθέα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του, που είναι τόσο απαραίτητη και σχεδόν μοναδική για το έργο που προσφέρει σε παιδιά θύματα της κρίσης, αλλά και εγκατάλειψης, παραμέλησης ή ενδοοικογενειακής βίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ) 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
« Η Συμφωνία των Πρεσπών θα προκαλέσει προβλήματα στην χώρα μας στο μέλλον »