Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια με πρωτοβουλία της Γερμανίας

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) 

Η Γερμανική Κυβέρνηση οργάνωσε στο Βερολίνο στις 28 Αυγούστου Συνέδριο για την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με την παρουσία χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας, επιλεγμένων χωρών της ΕΕ (Γαλλία, Αυστρία) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την συμμετοχή του Προέδρου Μ. Μπαρόζο και του Επιτρόπου Διεύρυνσης Σ. Φούλε.

Με δεδομένο ότι η πρωτοβουλία αυτή παρέκαμψε πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιο θεσμικό πλαίσιο εντάσσεται η γερμανική πρωτοβουλία, όταν παράλληλα υπάρχουν ήδη περιφερειακοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (ΣΠΣ/RCC) και η Διαδικασία Συνεργασίας ΝΑ Ευρώπης (ΔΣΝΑΕ/SEECP), όπου η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά και χρηματοδοτεί;
2. Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής σε αυτή την πρωτοβουλία, δεδομένου ότι οι παραπάνω περιφερειακοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν σε αυτούς, όπως η Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, δεν συμμετείχαν, καθώς και η Προεδρεύουσα της ΕΕ Ιταλία, πολύ περισσότερο όταν στη Διακήρυξη του Προεδρείου γίνεται αναφορά σε διμερή θέματα που αφορούν άμεσα άλλο κράτος μέλος (Ελλάδα) και ονοματολογικό ΠΓΔΜ;
3. Ποιον αντιπροσωπεύει το κείμενο Διακήρυξης του Προεδρείου; Οι αναφορές, και μάλιστα αποκλειστικά σε γερμανικές κρατικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνάδουν προς την επίτευξη μιας από κοινού πολιτικής της ΕΕ στη ΝΑ Ευρώπη; 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ