Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Για τα χημικά της Συρίας

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή 

Θέμα: Άμεση ανάγκη για τη συμπλήρωση και ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με θέμα «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση — Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών — Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας».

Με το σχέδιο ανατρέπεται η ισχύουσα δασική νομοθεσία και επιτρέπονται επιβαρυντικές χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις (δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, εκμετάλλευση υπεδάφους κ.α.), με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα και η ισορροπία των προστατευόμενων περιοχών. Όλα αυτά όταν στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, δεν έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.

Επειδή το νομοσχέδιο δεν προάγει την προστασία των δασών, επιτρέποντας τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων και την πολεοδόμηση,

επειδή το νομοσχέδιο νομιμοποιεί επεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura, χωρίς την προηγούμενη υποχρεωτική ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του,

επειδή το περιβάλλον δεν είναι πλούτος μόνο μιας χώρας, αλλά ξεπερνά χωρικά το μέγεθός της και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά,

ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών Natura;
2. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μη νομοθετήσει ρυθμίσεις που αντίκεινται στους στόχους των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα το περιβάλλον; 

 

Η απάντηση του Επιτρόπου

Κοινή απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Ashton εξ ονόματος της Επιτροπής

"Η διαδικασία εξουδετέρωσης των πρόδρομων χημικών ουσιών της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης επί του σκάφους MV Cape Ray εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) (το οποίο συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ), αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθούν οι επιζήμιες συνέπειες για τα άτομα και το περιβάλλον και ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Κατά τη φάση σχεδιασμού ζητήθηκε η γνώμη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία συνεχίζουν να παρακολουθούν τη διαδικασία, η οποία εποπτεύεται από τον ΟΑΧΟ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΧΟ δήλωσε στις 24 Ιουλίου 2014 στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ότι ξεκίνησε η υδρόλυση με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης ασφάλειας και του περιβάλλοντος και ότι μέχρι τώρα έχει εξουδετερωθεί ήδη το ένα τρίτο των χημικών χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Πολεμικά πλοία ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ συνοδεύουν το Cape Ray για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της εν λόγω διαδικασίας."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv