Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει τραγικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Παραβίαση οδηγίας 2008/50/ΕΚ λόγω αύξησης της τιμής πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα
 

Το σκληρό πρόγραμμα προσαρμογής που εφαρμόζετε στη χώρα μας, επέβαλλε την υπέρογκη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης (εξίσωση φόρων πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης).
Οι πολίτες αναγκάζονται στη χρήση άλλων μέσων θέρμανσης με αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση της αιθαλομίχλης με τραγικής συνέπειες για τη δημόσια υγεία, ενώ το φαινόμενο συνιστά διαρκή παραβίαση της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. Σε σχετική ερώτηση ο κ. Ρεν απάντησε (Ε-000618/13-3-2014) "... η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για μελέτη που να θεσπίζει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της εμφάνισης ρύπανσης και της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης ή τις επιπτώσεις του προγράμματος προσαρμογής..."
Θέτω υπόψη σας τη μελέτη «PM ATTRIBUTED MORTALITY AND MORBIDITY DUE TO BIOMASS USE IN THESSALONIKI – ESTIMATION OF SOCIOECONOMIC COST» που δημοσιεύθηκε στο 9ο διεθνές συνέδριο "Air quality Science and Application" που έλαβε χώρα στη Γερμανία στις 24/03/2014 και εξήγαγε ασφαλή συμπεράσματα για το μέγεθος του προβλήματος, την τοξικότητα της αιθαλομίχλης και τις συνέπειες για τη δημόσια υγεία, που αναθεωρούν την απάντησή σας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, αλλά και τη διαπίστωση της επιτροπής για τη μη αναμενόμενη απόδοση του μέτρου, (E-006712/2014), ποιές συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε προκειμένου να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης, ώστε τουλάχιστον να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση των τραγικών επιπτώσεων;

 

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
"Το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης (ντίζελ) είναι, από χημική άποψη, το ίδιο προϊόν. Στην Ελλάδα, το πετρέλαιο θέρμανσης φορολογείτο με χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης συγκριτικά με τα καύσιμα κίνησης, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευρέως διαδεδομένα κίνητρα για λαθρεμπόριο λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης. Σκοπός της αλλαγής του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής για την εν λόγω απάτη. Τον Οκτώβριο του 2014, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώθηκε κατά 30%. Σε συνδυασμό με την πολύ σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, η τιμή κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης έχει μειωθεί κατά 0,9 ευρώ/l, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την αρχική φορολογική αύξηση το 2012.

Επιπλέον, εφαρμόζεται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές που έχουν ανάγκη, η οποία μειώνει έτσι την τιμή λιανικής πώλησης κατά 30 λεπτά. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να προσανατολιστούν σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές θέρμανσης, και για να προωθηθεί η μετάβαση προς μια πιο αποδοτική από άποψη ενέργειας οικονομία. Η επίδοση της Ελλάδας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για επενδύσεις σε πιο αποδοτικές και καθαρές συσκευές θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν βιομάζα, καθώς και στην ανακαίνιση των κτιρίων, τονώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές και κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Τέλος, η Επιτροπή έχει προωθήσει την ελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου θέρμανσης, με σαφή πλεονεκτήματα από την άποψη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.