Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χρηματοδότηση ελληνικών ΜΚΟ και Διεθνών οργανισμών που εδρεύουν στην Ελλάδα

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Διεθνών οργανισμών που εδρεύουν στην Ελλάδα από ευρωπαϊκά κονδύλια

Στην Ελλάδα πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) χρηματοδοτήθηκαν με υπέρογκα ποσά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. για έργα που ουδέποτε ελέγχθηκε αν πραγματοποιήθηκαν ή όχι. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για το θέμα αυτό στην Ελλάδα, τις οποίες ερευνά εδώ και καιρό η δικαιοσύνη.
Πολλές ελληνικές ΜΚΟ ωστόσο, έχουν χρηματοδοτηθεί και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερωτάται η Επιτροπή
Ποιές ελληνικές ΜΚΟ έχουν χρηματοδοτηθεί από το 2000 έως και σήμερα, από ευρωπαϊκά κονδύλια, με ποιά ποσά, για ποιά έργα και αν πιστοποιήθηκε η υλοποίησή τους.
Ιδιαίτερα θα ήθελα την ανωτέρω λεπτομερή ενημέρωση για τις κατωτέρω ΜΚΟ και Διεθνείς οργανισμούς, που ήδη ελέγχονται ή έχουν καταγγελθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.

Α) Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, European Public Law Center (EPLC) , που αρχικά ήταν ΜΚΟ και στη συνέχεια, το 2004, μετατράπηκε σε "Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου" European Public Law Organization (EPLO) ως διεθνής Οργανισμός, με έδρα την Αθήνα.
Β) Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης, IMI International Mine Initiative
Γ) Ευρωπαϊκή Προοπτική (European Perspective)
Δ) Αλληλεγγύη (Solidarity Development Organization)  

 

Απάντηση της Αντιπροέδρου κ. Georgieva εξ ονόματος της Επιτροπής
"Όσον αφορά τα κονδύλια που τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, στο κεντρικό λογιστικό της σύστημα εντοπίστηκαν τρεις οντότητες-δικαιούχοι(1) ως δυνητικοί αποδέκτες που αντιστοιχούν στις οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται στην ερώτηση. Η αναφορά με τα αποτελέσματα της αναζήτησης στο κεντρικό λογιστικό σύστημα της Επιτροπής πληρωμών σε αυτούς τους αποδέκτες για τη ζητούμενη περίοδο επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απάντησης.

Η Επιτροπή καλεί την κυρία Βουλευτή να συμβουλευθεί τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για το σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας (FTS)(2), που επιτρέπει στον χρήστη να διενεργήσει αναζητήσεις στη βάση δεδομένων δυνάμει διαφόρων κριτηρίων, π.χ. το όνομα του δικαιούχου. Η βάση δεδομένων αφορά τα κονδύλια που τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και παρέχει πληροφορίες για τους εντοπισθέντες δικαιούχους χρηματοδότησης από το 2007 και μετά.

Σχετικά με πληροφορίες εν γένει για «ελληνικές ΜΚΟ», δεδομένου ότι ο όρος «ΜΚΟ» ούτε έχει διευκρινιστεί ούτε έχει προβλεφθεί η χρήση του για σκοπούς αναφοράς στο κεντρικό δημοσιονομικό λογιστικό σύστημα της Επιτροπής, αυτή δεν μπορεί εύκολα να παράσχει λεπτομερή στοιχεία για σχετικά ποσά. Περαιτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να διενεργήσει, για να απαντήσει σε γραπτή ερώτηση, τη χρονοβόρα και δαπανηρή έρευνα που απαιτείται προκειμένου να δοθούν στην κυρία Βουλευτή οι ζητούμενες πληροφορίες.

Όσον αφορά τα κονδύλια που τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη (άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού) ή τα κονδύλια που τελούν υπό έμμεση διαχείριση (άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού), η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ εναπόκειται στους συνεργαζόμενους εταίρους (ειδικά στα κράτη μέλη)(3).

Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε έργα και προγράμματα χρηματοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων (ΕΕΔ) των αντίστοιχων υπηρεσιών της Επιτροπής(4)."

Βλ. συνημμένο : Παράρτημα


(1) Πρόκειται για τις εξής: «EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION», «INTERNATIONAL MINE INITIATIVE ASSOCIATION EUROPEAN PERSPECTIVE» και «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» («CENTER OF DEVELOPMENT AND EDUCATION EUROPEAN PERSPECTIVE»).
(2) http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
(3) Βλέπε περισσότερα στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_el.htm
(4) Βλέπε τις τελευταίες ΕΕΔ στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.