Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Εξαίρεση της Χαμάς από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ε.Ε.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς το Συμβούλιο της Ευρώπης

ΘΕΜΑ: Έφεση κατά της απόφασης του Δ.Ε.Κ. που εξαιρεί τη Χαμάς από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ε.Ε.  

Με την Kοινή Θέση του Συμβουλίου της Ένωσης για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 27ης Δεκεμβρίου 2001 συμπεριελήφθη και παραμένει η Χαμάς στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2014 ζητά την εξαίρεση της Χαμάς από τον κατάλογο αυτό, με το σκεπτικό ότι η εγγραφή αυτή ήταν βασισμένη "όχι σε γεγονότα εξακριβωμένα και θεμελιωμένα με αποφάσεις αρμόδιων κρατικών αρχών, αλλά σε συμπεράσματα που προέρχονται από τον Τύπο και το Διαδίκτυο".
Δεδομένου ότι η Χαμάς αποτελεί μέλος της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, που μετέχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κουαρτέτο, δεδομένου ότι το Ε.Κ. το Ε.Σ. και η Υ.Ε. της Ε.Ε έχουν αναγνωρίσει την Κυβέρνηση Εθνικής ενότητας, δεδομένου του ψηφίσματος του Ε.Κ. και των δηλώσεων της Υ.Ε. της Ε.Ε. για την αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (2014/2964(RSP)∙.


Ερωτάται το Συμβούλιο:
Ποια συγκεκριμένα νέα στοιχεία θα παρουσιάσει το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να στοιχειοθετείται το βάσιμο της έφεσης κατά της απόφασης αυτής;
Με βάση τα παραπάνω θεωρεί το Συμβούλιο ότι η συγκεκριμένη ενέργεια προάγει τη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, που αποτελεί σκοπό της Ένωσης; 

 

Απάντηση

"Στην υπόθεση T-400/10, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε για διαδικαστικούς λόγους την απόφαση του Συμβουλίου περί εγγραφής τη Χαμάς στον κατάλογο και τόνισε ότι η απόφαση δεν συνεπάγεται καμία εκτίμηση επί της ουσίας, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της Χαμάς ως τρομοκρατικής ομάδας κατά την έννοια της κοινής θέσης 2001/931. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε σε αρκετά νομικά ζητήματα· αποφάσισε, κατά συνέπεια, να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούνται τα αποτελέσματα της απόφασης του Συμβουλίου περί εγγραφής της Χαμάς στον κατάλογο και, επομένως η Χαμάς παραμένει στον κατάλογο αυτόν έως ότου το Δικαστήριο εκδώσει απόφαση επί του ένδικου μέσου.

Όπως προκύπτει από τα διαδοχικά συμπεράσματα του σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο υποστηρίζει την επίτευξη βιώσιμης και δίκαιης λύσης όσον αφορά τη σύγκρουση."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.