Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αποτελέσματα εκλογών και αλλαγές πολιτικής

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Αποτελέσματα εκλογών και αλλαγές πολιτικής

Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα, ο Επίτροπος Jyrki Katainen δήλωσε δημόσια ότι «εμείς» (προφανώς εννοώντας γενικώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και συγκεκριμένα την Επιτροπή) «δεν αλλάζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις εκλογές»(1). Ωστόσο, το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι «η Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού για τη δημοκρατία».

Συμφωνεί η Επιτροπή με την άποψη που εξέφρασε ο κ. Katainen ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα πρέπει να θεωρούνται άνευ σημασίας για το σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό των ευρωπαϊκών πολιτικών;

Σε περίπτωση που η Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη του κ. Katainen, θεωρεί ότι οι (κοινοβουλευτικές) εκλογές αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ή όχι;

Αν τα αποτελέσματα των εκλογών πρόκειται να θεωρούνται άνευ σημασίας για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως πρότεινε ο κ. Katainen, τότε ποιος ο λόγος να πραγματοποιούνται εκλογές;


(1) International New York Times, 29 Ιανουαρίου 2015, σ. 16.
 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Tatjana Ždanoka (Verts/ALE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Nessa Childers (S&D) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL) , Dario Tamburrano (EFDD) 

 

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Timmermans εξ ονόματος της Επιτροπής

"O Αντιπρόεδρος κ. Katainen αναφερόταν σε ένα εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα και εξήγησε επίσης ότι η Επιτροπή σέβεται το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και θα συνεργαστεί με τη νέα ελληνική κυβέρνηση όπως έπραξε και με την προηγούμενη. Υπενθύμισε εξάλλου ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο και, ως εκ τούτου, να δίδει παρόμοια προσοχή στα εκλογικά αποτελέσματα όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της αυτά τα αποτελέσματα και, προφανώς, ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της ΣΕΕ."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv