Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Η οικογενειακή επιχείρηση στο προσκήνιο

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE) ανέλαβε πρωτοβουλία και επεξεργάζεται σχέδιο έκθεσης σχετικά με το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες αυτών των επιχειρήσεων.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη αποτελούν πάνω από το 60% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και παρέχουν το 40-50% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος νομικά δεσμευτικός ορισμός για το τι είναι “οικογενειακή επιχείρηση”. Οι ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης, λειτουργίας και διαδοχής της οικογενειακής επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται ενώ πολλές επιχειρήσεις αποκλείονται από προγράμματα στήριξης και απαλλαγής από γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις.

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ITRE) ανέλαβε πρωτοβουλία και επεξεργάζεται σχέδιο έκθεσης σχετικά με ένα νομικά δεσμευτικό ορισμό και τις ιδιαιτερότητες αυτών των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία της ITRE για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου έκθεσης αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος μετά την αρχική μελέτη της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής το 2009.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής με παρέμβαση της η Σοφία Σακοράφα, μέλος της Επιτροπής, υποστήριξε αυτήν την πρωτοβουλία και επεσήμανε τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης της Επιτροπής με την ενεργοποίηση πόρων από προγράμματα που ήδη τρέχουν (Horizon και Cosme και Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 που εφαρμόζουν τα Κράτη Μέλη) προς όφελος των οικογενειακών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις χώρες που μαστίζονται από την κρίση.

Το κείμενο της έκθεσης αναμένεται να εγκριθεί από την ITRE το Μάιο 2015, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφισθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2015.


Το κείμενο της παρέμβασης της Σοφίας Σακοράφα:

“Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω την κα Angelika Niebler εισηγήτρια της έκθεσης, για την εμπεριστατωμένη προσέγγιση και τη διάθεση συνεργασίας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα δυναμική στις χώρες του Νότου, που έχουν γονατίσει από την κρίση, με ποσοστά που κυμαίνονται από 75% έως 90%, γι αυτό θεωρώ την παρούσα έκθεση ιδιαίτερα επίκαιρη και εύστοχη.
Αποτελεί συνεπώς επιτακτική ανάγκη η άμεση ενασχόληση σε επίπεδο κοινοτικής και εθνικής πολιτικής αλλά και η δρομολόγηση μίας νέας πρωτοβουλίας με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών, προκλήσεων και προβλημάτων των οικογενειακών επιχειρήσεων.
Καταρχάς οι ιδιαιτερότητές τους δεν έχουν αναλυθεί και προσεχθεί ιδιαίτερα, παρά το γεγονός ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Κατά δεύτερον οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ούτως ή άλλως ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές, στην αντιμετώπιση της κρίσης και του φαινομένου της αποεπένδυσης.
Η απουσία ενός νομικά δεσμευτικού ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τί είναι οικογενειακή επιχείρηση έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων και παράθεσης καλών πρακτικών, την ανυπαρξία μελετών επικεντρωμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την έλλειψη αξιολόγησης των διοικητικών επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου, και κυρίως την απουσία ενώσεων ή δομών εκπροσώπησης συμφερόντων τους.
Όλα αυτά οδηγούν στον αποκλεισμό τους από μέτρα στήριξης ή στην απαλλαγή τους από υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση .
Σαφώς οι προβλέψεις για μία μόνιμη ομάδα εργασίας και η άμεση κατάρτιση ενός οδικού χάρτη με ειδικά μέτρα, όπως επίσης η υιοθέτηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, είναι προτάσεις προς την σωστή κατεύθυνση.
Ωστόσο, απαιτούν επεξεργασία και χρόνο που δεν υπάρχει.
Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη στη διάθεσή μας δύο χρηματοδοτικά όπλα άμεσης χρήσης:
Αναφέρομαι, αφενός, στα προγράμματα HORIZON και COSME, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε έκδοση προσκλήσεων με επικέντρωση στα ειδικότερα προβλήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι οι πολύτιμοι πόροι αυτών των προγραμμάτων δεν θα υποστούν μειώσεις προς όφελος αμφίβολων και φαντασιακών επενδυτικών σχεδίων τύπου Γιουνκέρ.
Και αφετέρου αναφέρομαι στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου που εφαρμόζουν τα Κράτη Μέλη.
Είναι δυνατόν και πρέπει η Επιτροπή να συντονίσει και να κατευθύνει την εξειδίκευση και ενεργοποίησή τους προς όφελος των οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ειδικότερα όσων λειτουργούν σε Κράτη Μέλη που μαστίζονται από την κρίση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αυτές τις προτάσεις ολοκληρώνω την αρχική μου παρέμβαση δηλώνοντας πρόθυμη για εποικοδομητική συνεργασία και κάθε πρόταση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου της παρούσας έκθεσης.”

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.