Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Κομισιόν και Συμβούλιο Υπουργών βάζουν «φρένο» στην αύξηση των ελάχιστων ημερών άδειας μητρότητας

Τετάρτη, 13 Μαϊου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Δ. Παπαδημούλη, Κ. Κούνεβα και Σ. Σακοράφα 

προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση οδηγίας για την άδεια μητρότητας

Τον κίνδυνο να χαθεί μια ακόμα ευκαιρία τα τελευταία 7 χρόνια για εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες στην ΕΕ, λόγω της στάσης που κρατούν το Συμβούλιο Υπουργών και η Κομισιόν, στο θέμα της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις Άδειες Μητρότητας, επισημαίνουν με ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Σοφία Σακοράφα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή τους αναφέρονται στην πρόταση αναθεώρησης της «Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων», που εκκρεμεί από το 2008, η οποία μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010, αυξάνει την ελάχιστη διάρκεια αδειών μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες, θεσπίζοντας ταυτόχρονα και 2 εβδομάδες αδειών πατρότητας.

Στη συνέχεια της ερώτησής τους οι Έλληνες ευρωβουλευτές, αφού υπενθυμίζουν ότι «από το 2010 το Συμβούλιο, επικαλούμενο το κόστος εφαρμογής της Οδηγίας, αρνείται την υιοθέτηση της αναθεώρησης, ενώ η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την εν λόγω αναθεώρηση, εάν δεν συμφωνήσουν Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015», ζητά από την Προεδρία του Συμβουλίου να ξεκαθαρίσει εάν «συνεχίζει να αρνείται την υιοθέτηση της αναθεωρημένης πρότασης Oδηγίας και να αξιολογεί σημαντικότερο το οικονομικό κόστος εφαρμογής της αναθεωρημένης πρότασης, σε σχέση με το θετικό και άμεσο όφελος για εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη», καθώς επίσης «ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει, ώστε να εξευρεθεί η απαραίτητη για τα συμφέροντα της Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών λύση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Καταλήγοντας στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές, ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν «θεωρεί ότι η “απειλή” για απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης, συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις της Κομισιόν, που απορρέουν από τα άρθρα 151, 153, 157 της Συνθήκης και το άρθρο 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την προστασία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ακολουθούν οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

Το 2008 η Κομισιόν πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Η συγκεκριμένη πρόταση προσδοκούσε στη βελτιστοποίηση του πλαισίου προστασίας των εγκύων εργαζομένων, καθώς επίσης στην αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας, από 14 σε 18 εβδομάδες και η θέσπιση 2 εβδομάδων άδειας πατρότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση αναθεώρησης, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας σε 20 εβδομάδες. Ωστόσο, από το 2010 το Συμβούλιο επικαλούμενο το κόστος εφαρμογής της Οδηγίας αρνείται την υιοθέτηση της αναθεώρησης, ενώ η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την εν λόγω αναθεώρηση, εάν δεν συμφωνήσουν Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

Ερωτάται το Συμβούλιο:

- Συνεχίζει να αρνείται την υιοθέτηση της αναθεωρημένης πρότασης Oδηγίας και να αξιολογεί σημαντικότερο το οικονομικό κόστος εφαρμογής της αναθεωρημένης πρότασης, σε σχέση με το θετικό και άμεσο όφελος για εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη;

- Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η Προεδρία του Συμβουλίου και η Κομισιόν, ώστε να εξευρεθεί η απαραίτητη για τα συμφέροντα της Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών λύση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου;

Ερωτάται η Επιτροπή

- Θεωρεί ότι η «απειλή» για απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις της Κομισιόν, που απορρέουν από τα άρθρα 151, 153, 157 της Συνθήκης και το άρθρο 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την προστασία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής;

- Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμφωνία προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών;

- Σκοπεύει να καταθέσει νέα πρόταση αναθεώρησης, εάν η διαβούλευση καταλήξει σε αδιέξοδο; Εάν ναι, πότε και τι θα περιλαμβάνει;
 

Απάντηση της κ. Jourová εξ ονόματος της Επιτροπής


"Η υποβολή της πρότασης της Επιτροπής(1), του 2008, για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις εγκύους εργαζόμενες(2) έχει ανασταλεί λόγω των αποκλινουσών θέσεων των συννομοθετών.

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την προθυμία της να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση αυτή και έχει καταβάλει συνεχείς προσπάθειες ώστε να αρθεί το αδιέξοδο. Έχει εξάλλου τονίσει την πλήρη υποστήριξή της προς τους δύο συννομοθέτες στην προσπάθειά τους να εξεύρουν μια ρεαλιστική και αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Ωστόσο και παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες, δεν επιτεύχθηκε σύγκλιση των θέσεων των συννομοθετών. Το Συμβούλιο ουδέποτε έφθασε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης και κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 15 Απριλίου 2015 επιβεβαιώθηκε το έλλειμμα στήριξης για τη συνέχιση των σχετικών εργασιών. Κατόπιν αυτών, η λετονική Προεδρία έκρινε ότι η προοπτική συμφωνίας είναι ανεδαφική.

Η Επιτροπή συμμερίζεται την απογοήτευση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την έλλειψη προόδου αλλά έχει δεσμευθεί στη βελτίωση της κατάστασης των εργαζόμενων γονέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο τόσο από πλευράς ισότητας των φύλων όσο και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως μάλιστα στο πλαίσιο των σημερινών δημογραφικών τάσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θα προβεί στη λήψη τελικής απόφασης για την ενδεχόμενη απόσυρση της πρότασης του 2008 εφόσον δεν εκθέσει ιδέες για μία νέα αρχή, όπως προτείνεται στο πρόγραμμα εργασίας της.

Η Επιτροπή προσβλέπει σε περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες."


(1) COM(2008)637 τελικό.
(2) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).
 

Απάντηση του Συμβουλίου


"Οι αξιότιμοι βουλευτές παραπέμπονται στη συζήτηση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Μαΐου 2015 σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας, στην οποία συμμετείχε το Συμβούλιο. Η συζήτηση έδινε συνέχεια σε προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό.

Επιπλέον, στις 1 Ιουλίου 2015 η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να παρουσιάσει μια ευρύτερη πρωτοβουλία το 2016."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ