Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αποκλίσεις στατιστικών αποτελεσμάτων ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Κεντρική Αμερική σχετικά με την Συμφω

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Αποκλίσεις στατιστικών αποτελεσμάτων ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Κεντρική Αμερική σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης

Στις 18/03/2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή του 4ου Τμήματος της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής. Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς τον χειρισμό των δεδομένων για τα στατιστικά αποτελέσματα μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της εικόνας που μπορεί να έχει η μία ή η άλλη πλευρά σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στο εμπορικό της τμήμα, καθιστώντας πιθανή την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής, οι στατιστικές αποκλίσεις στην περίπτωση του Παναμά φτάνουν τα μεγέθη του +255% και για την Κόστα Ρίκα το +46%.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιους λόγους οφείλονται οι αποκλίσεις που καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής;
2. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή για την άμβλυνση των εν λόγω αποκλίσεων ώστε να υπάρξει τυποποίηση και αντιστοιχία στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής;
3. Ποιος είναι σύμφωνα με την Επιτροπή ο αντίκτυπος που συνεπάγονται οι αποκλίσεις αυτές αναφορικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης;

 

Απάντηση της κ. Malmström εξ ονόματος της Επιτροπής


"Πολλές φορές αναφέρεται ότι τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών ορισμένης χώρας δεν αντιστοιχούν στα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών της ΕΕ και αντίστροφα. Τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών έχουν συχνά δηλωτικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστα από τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών, που συνήθως συνιστούν τη βάση είσπραξης δασμών.

Στην πρώτη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του μέρους IV της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, η Επιτροπή σημείωσε ότι τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και της Κεντρικής Αμερικής παρουσίασαν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τον Παναμά (+ 255%) και την Κόστα Ρίκα (+ 46%). Η Επιτροπή ανέφερε επίσης ότι, προκειμένου να εντοπίσει τις αιτίες των αποκλίσεων αυτών, συμφωνήθηκε η διενέργεια από κοινού ανάλυσης με την Κεντρική Αμερική. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τελευταία Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2015, συμφωνήθηκε η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων για το γενικό εμπόριο αγαθών με κάθε χώρα της Κεντρικής Αμερικής σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς συμφώνησαν στην τακτική ανταλλαγή λεπτομερών στατιστικών στοιχείων για το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων. Στόχος της διαδικασίας αυτής δεν είναι η τυποποίηση των στατιστικών στοιχείων αλλά η καλύτερη κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στις αναντιστοιχίες αυτές. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αλλά, σύμφωνα με την Κεντρική Αμερική, φαίνεται ότι τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών της ΕΕ είναι πολύ υψηλότερα από τα στοιχεία εισαγωγών του Παναμά, καθώς καλύπτουν όχι μόνο αγαθά της ΕΕ που πωλούνται στον Παναμά, αλλά και αγαθά της ΕΕ υπό διαμετακόμιση που διέρχονται τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών του Παναμά. Όσον αφορά την αναντιστοιχία στην περίπτωση της Κόστα Ρίκα, φαίνεται ότι οι διαφορές προέρχονται από τις διαφορετικές τιμές μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση εξαγωγών και εισαγωγών ορισμένου εξοπλισμού πληροφορικής.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με την Κεντρική Αμερική σχετικά με τα θέματα αυτά και θα τηρεί δεόντως ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv