Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

''Oι οικογενειακές επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να τύχουν χρηματοδοτικής και θεσμικής υποστήριξης''

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η παρέμβαση της Σοφίας Σακοράφα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του σχεδίου της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η Σοφία Σακοράφα, μέλος της Επιτροπής και σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, υποστήριξε αυτήν την πρωτοβουλία και εργάστηκε με πνεύμα συνεργασίας, τόσο στο πλαίσιο των εργασιών της ITRE, όσο και της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατέθεσε σειρά τροπολογιών για τη βελτίωση των προβληματικών παραγράφων, όσων δηλαδή περιελάμβαναν σημεία, στοιχεία και προτάσεις με νεοφιλελεύθερο πρόσημο, που μόνο επιπλέον ζημία θα επιφέρουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της έκθεσης.  

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, το 75 έως 90% των επιχειρήσεων στις χώρες του Νότου είναι οικογενειακές, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως τέτοιες αποτέλεσαν τα πρώτα και σημαντικότερα θύματα μίας παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Αποτελεί συνεπώς επιτακτική ανάγκη η άμεση ενασχόληση σε επίπεδο κοινοτικής και εθνικής πολιτικής αλλά και η δρομολόγηση μίας νέας πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο αυτό η έκθεση προβαίνει σε μία εμπεριστατωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση, με στόχο την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που οδηγούν στον αποκλεισμό τους από μέτρα στήριξης ή στην απαλλαγή τους από αντιπαραγωγικές υποχρεώσεις.

Κατ΄ αρχήν οι ιδιαιτερότητές τους δεν έχουν αναλυθεί και προσεχθεί ιδιαίτερα.
Δεύτερον, οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ούτως ή άλλως ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές, στην αντιμετώπιση της κρίσης και του φαινομένου της αποεπένδυσης.
Η απουσία ενός νομικά δεσμευτικού και στατιστικά αποδεκτού ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τί είναι οικογενειακή επιχείρηση έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων και παράθεσης καλών πρακτικών,
Η ανυπαρξία μελετών επικεντρωμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,
Η έλλειψη αξιολόγησης των διοικητικών επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου,
και κυρίως η απουσία ενώσεων ή δομών εκπροσώπησης συμφερόντων τους.

Με την ιδιότητα της σκιώδους εισηγήτριας κατέθεσα σειρά τροπολογιών για τη βελτίωση των προβληματικών, κατά την άποψή μου παραγράφων, όσων δηλαδή περιλαμβάνουν σημεία, στοιχεία και προτάσεις με νεοφιλελεύθερο πρόσημο, που μόνο επιπλέον ζημία θα επιφέρουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενο της έκθεσης.

Παράλληλα επιχείρησα με την κατάθεση προφορικής τροπολογίας που υπερψηφίστηκε, να υπογραμμίσω ότι οι ανάγκες, οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις συναρτώνται άμεσα με το μέγεθός τους και ως εκ τούτου οι οικογενειακές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι αυτές που δικαιούνται και πρέπει άμεσα να τύχουν μίας κατ’ αναλογία δίκαιης, χρηματοδοτικής και θεσμικής υποστήριξης  ή/και ανακούφισης από περιττές υποχρεώσεις.

Μετά την υπερψήφιση του συνόλου της έκθεσης και έχοντας ολοκληρώσει από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη συνολική και συναινετική προσπάθεια, καλώ την Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών.
 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.