Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Βολές προς την Κομισιόν για συγκάλυψη του σκανδάλου της Volkswagen

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Σκάνδαλο Volkswagen- οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η υπόθεση Volkswagen ανάγεται σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σκάνδαλα διαφθοράς, μαζικής παραπλάνησης και εξαπάτησης πολιτών και θεσμικών αρχών.

Δεδομένων ότι:
-Τα λογισμικά «αναστολής» που χρησιμοποιήθηκαν από αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες με σκοπό την παραποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων εκπομπών ρύπων απαγορεύονται αυστηρά από τον κανονισμό 715/2007/ΕΚ (Euro 5 και Euro 6).
-Από το 2007 η Ε.Ε. έχει προσπαθήσει να περάσει σχετική νομοθεσία ώστε να ελέγχονται τα πετρελαιοκίνητα σε «φυσικό» περιβάλλον.
-Το 2013 το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έκθεση του αναφέρει πως οι εν λόγω «αισθητήρες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορούν να διαγνώσουν την έναρξη ενός τεστ ρύπων στο εργαστήριο και να παραποιήσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών ρύπων».
-Σε έκθεση που υιοθέτησε το Ε.Κ. στην αρμόδια Επιτροπή (ITRE) στις 05/11/2013, καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο πρόβλημα παραπλάνησης των καταναλωτών και να αναπτύξει «ένα νέο κύκλο δοκιμών οχημάτων και νέων διαδικασιών που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης», ζητώντας «να θεσπιστούν αυτές χωρίς καθυστέρηση».
Δεδομένων των ανωτέρω η Επιτροπή είναι εμφανές ότι γνώριζε.
Ερωτάται:
Γιατί δεν εξάντλησε την αρμοδιότητα της ώστε να διακριβωθούν παραποιήσεις από λογισμικά «αναστολής»;
Γιατί δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες εθνικές αρχές ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες;
Για ποιο λόγο αγνόησε τις επείγουσες συστάσεις του Κ.Κ.Ερ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προάσπιζαν την υγείας των πολιτών, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

11 Απριλίου 2016 
E-013475/2015  Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής


"Η Επιτροπή παραπέμπει την κ. βουλευτή στην απάντηση που είχε δώσει στη γραπτή ερώτηση E-013699/2015(1).

H Επιτροπή δεν γνώριζε συγκεκριμένα περιστατικά χρήσης διατάξεων αναστολής.

Παράλληλα με την εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διεξάγει έρευνα σχετικά με την ενδεχόμενη κατάχρηση χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ, σχετιζόμενη με την παραγωγή κινητήρων, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από την παραποίηση των συστημάτων ελέγχου εκπομπών. Υπό το πρίσμα των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος υπεράσπισης, αυτό δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι τα εμπλεκόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει παρατυπία/απάτη όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν αγνόησε τις συστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ). Αντιθέτως, κατόπιν των εκθέσεων του ΚΚΕρ το 2011 και το 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται νέες δοκιμές των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης προκειμένου να αναμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο μετρούνται οι εκπομπές ρύπων, συμπεριλαμβανομένων και των NOx."


(1) http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συζήτηση για την έκθεση της Επιτροπής του '18 για την πΓΔΜ