Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Σαμποτάζ στην οικονομία των νησιών του Αιγαίου η αύξηση του ΦΠΑ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Σαμποτάζ στην οικονομία των νησιών του Αιγαίου η αύξηση του ΦΠΑ      v

"Σοβαρό πλήγμα επιφέρει η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στον Eλληνικό τουρισμό. Ειδικότερα στα νησιά του Αιγαίου οι μειωμένοι συντελεστές δεν αποτελούσαν προνομιακό καθεστώς, αλλά προσπάθεια εξισορρόπησης του αυξημένου κόστους μεταφοράς και των ειδικών συνθηκών γεωγραφικής διασποράς τους. Η εφαρμογή του μέτρου σε 6 νησιά του Αιγαίου από την 1/10/2015 χωρίς προγραμματισμό και μελέτη, θα οξύνει περαιτέρω τα προβλήματα ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Η επιβολή του μέτρου αντίκειται στην συνταγματική αρχή περί ισότητας πολιτών, καθότι πλήττει ορισμένη μόνο κατηγορία φορολογουμένων. Η δε επί του παρόντος εφαρμογή του σε ορισμένα μόνο νησιά, χωρίς τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων, ισοδυναμεί με επιβολή νέου φόρου, παραβιάζοντας και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι κάτοικοι των 6 αυτών νησιών βαρύνονται με αυξημένο ΦΠΑ σε σχέση τουλάχιστον με τους κατοίκους των άλλων νησιών του Αιγαίου.
Με βάση των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ως θεματοφύλακας της κοινοτικής νομοθεσίας, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το δεδομένο ότι το μέτρο αυτό προσκρούει στο άρθρο 120 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/112/ΕΚ που αφορά στο κοινό σύστημα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
2. Ως αντιστάθμισμα για την ανατροπή των μειωμένων συντελεστών στα νησιά του Αιγαίου, πρόκειται να προβλεφθούν επιπλέον μέτρα διαρθρωτικής αναπτυξιακής στήριξης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό."
 

EL E-013720/2015 Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (22.12.2015):

''Σύμφωνα με το άρθρο 120 της ισχύουσας οδηγίας ΦΠΑ , η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα νησιά Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος συντελεστές μέχρι 30 % χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα να εφαρμόσει τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα αγαθά και τις υπηρεσίες σε ορισμένα ή σε όλα τα προαναφερόμενα νησιά.

Η σταδιακή κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους συμβάλλει στη βελτίωση της δικαιοσύνης και της ισότητας του συστήματος ΦΠΑ. Ορισμένα νησιά του Αιγαίου (το 5 % περίπου του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού) έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου, μερικές φορές με μεγάλη διαφορά, ενώ πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (και άλλα νησιά) είναι φτωχότερα και δεν επωφελούνται από ειδικό φορολογικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι και τα νησιά με υψηλά εισοδήματα είχαν σχετικά ευνοϊκότερη μεταχείριση από άλλους Έλληνες και άλλες φτωχότερες περιφέρειες. Σχεδιάζεται μια περιορισμένη δέσμη αντισταθμιστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλότερη μετάβαση κατά τη σταδιακή κατάργηση της έκπτωσης. Οι λεπτομέρειες αυτής της δέσμης μέτρων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το ΕΤΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα διαθέσουν 325 εκατ. ευρώ για προγράμματα που στοχεύουν ειδικά στο νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. Τα εν λόγω προγράμματα θα τονώσουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και θα προαγάγουν την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και, ταυτόχρονα, την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα." 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Συνέντευξη στο Kozani.tv