Σοφία Σακοράφα

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χωρίς έλεγχο η ανακεφαλοποιήση των ελληνικών συστημικών Τραπεζών

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Χωρίς έλεγχο η ανακεφαλοποιήση των ελληνικών συστημικών Τραπεζών

Για ακόμα μια φορά προκύπτει ανάγκη νέας ανακεφαλοποίησης των ελληνικών τραπεζών (τρίτη κατά σειρά από το 2008 ως σήμερα), καθώς διαπιστώνεται η επανειλημμένη αδυναμία τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέχρι τώρα ανακεφαλοποιήσεις έχουν κοστίσει ήδη στο ελληνικό δημόσιο 44 δις ευρώ και άλλα 15 δις μέσω του αναβαλλόμενου φόρου, επιβαρύνοντας αντίστοιχα τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοικήσεις των τραπεζών παραμένουν αναλλοίωτες εδώ και πολλά έτη, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα τους και την κακοδιαχείρηση[1]
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ελληνικές Τράπεζες βρίσκονται από τις 4/11/2014 υπό τον έλεγχο του SSM
Ερωτάται η Επιτροπή,
1. Αν, για την προστασία του έλληνα και ευρωπαίου φορολογουμένου και ενόψει της νέας ανακεφαλαιοποίησης έχει μέχρι τώρα ελέγξει τη διάρθρωση των προβλέψεων του δανειακού χαρτοφυλακίου των Ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς και τις μέχρι τώρα αποσβέσεις δανείων και επενδυτικών στοιχείων του ενεργητικού τους.
2. Αν η συμμετοχή ιδιωτών ή επενδυτικών σχημάτων στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω καταβολής ιδίων κεφαλαίων ή μέσω δανεισμού από τις ίδιες τις τράπεζες ή θυγατρικές τους.
3. Αν έχουν αποπληρωθεί η αποσβεστεί τα δάνεια των στελεχών τους για την αγορά μετοχών ή την εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης και αν έχει ελεγχθεί το νόμιμο της απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων των στελεχών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.


[1] http://www.sakorafa.gr/page.php?pge=992&lng=1

 

Απάντηση του Λόρδου Hill εξ ονόματος της Επιτροπής


Μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2015, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός διενήργησε συνολική αξιολόγηση(1) για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2015, με το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες είχαν ανάγκη από επιπλέον κεφάλαια(2).

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν σημαντικό ποσό ιδιωτικών κεφαλαίων(3), έπειτα δε από μετατροπή των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και των ομολόγων με εξοφλητική προτεραιότητα, το πρόγραμμα ως εκ τούτου καλύπτει μόνο το εναπομένον ποσό του δυσμενούς σεναρίου(4) ως μέρος προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης σε δύο τράπεζες. Οι άλλες δύο τράπεζες κατόρθωσαν να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες πλήρως από ιδιωτικές πηγές. Κατά συνέπεια, είναι περιορισμένη η συνεισφορά του ελληνικού κράτους που χρηματοδοτήθηκε μέσω του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Οι ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν εξ ολοκλήρου με κοινές μετοχές, ενώ το ελληνικό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, συμμετείχε σε δύο τράπεζες με συνδυασμό κοινών μετοχών και μετατρέψιμων τίτλων (CoCos). Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι οι συμμετοχές εκτελέστηκαν με πλήρη συμμόρφωση όλων των κανόνων, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού, εφόσον ενεπλάκη.


(1) Επισκόπηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και προσομοίωση ακραίων καταστάσεων με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του 2017.
(2) 4,4 δισεκατ. ευρώ κατά το βασικό σενάριο, 14,4 δισ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο.
(3) 5 δισεκατ. ευρώ.
(4) 5,6 δισεκατ. ευρώ.

 

Twitter
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails
Πρόσφατα Video
Ποια είναι τελικά η κοινή ευρωπαϊκή θέση για το προσφυγικό;
Μια Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη των λαών.